2015-05-11 16:27:00

Pranciškus: Gailestingumas šiandien kaip niekad aktualus


Popiežius Pranciškus laiške Savonos vyskupui išsakė ypatingą prašymą, kad Gailestingumo Motina Marija motiniškai globotų neeilinį Gailestingumo jubiliejų.

Savonos vyskupija sekmadienį iškilmingai šventė Gailestingumo Motinos statulos karūnavimo ir popiežiaus Pijaus VII apsilankymo dviejų šimtų metų jubiliejų. Vyskupijos tikintieji sekmadienio popietę procesijoje atėjo į Gailestingumo Marijos šventovę pagerbi savo vyskupijos globėją ir padėkoti už Dievo tarno popiežiaus Pijaus VII Savonos „Mater Misericordiae“ užtarimu patirtą malonę.

Pranciškus vyskupą Vittorio Lupi patikino, kad trokšta dvasiškai sekti savo pirmtako Benedikto XVI pėdomis ir aplankyti prieš kiek mažiau nei penkis šimtmečius pastatytą šventovę, iškilusią vietoje, kurioje Mergelė Marija apsireiškė valstiečiui Antonio Botta, prašydama dviejų dalykų -  atgailos ir atsivertimo, o atsisveikindama su juo pasakė: „Gailestingumo prašau, ne teisingumo“. Tai prašymas, kaip niekad aktualus mūsų laikais, parašė Pranciškus.

Pasak popiežiaus, Savonos gyventojų vienbalsis atsiliepimas į Marijos prašymą, ant jų išliejo malonės gausą, sužadindama daugybę karitatyvinių ir socialinių darbų, kurie liudija, kad gailestingo darbai sielai ir gailestingumo darbai kūnui yra neatskiriami.

Gailestingumo Motina visuomet yra arti ir gelbsti visus pavojuje esančius savo vaikus, įskaitant visus, kurie dabartiniais laikais yra diskriminuojami ir persekiojami. Viliuosi, parašė laiške popiežius, kad artėjant Šventiesiems Gailestingo metams visoje Bažnyčioje bus giliau patirtas ir plačiau paskleistas pasiaukojimas Gailestingumo Motinai, kuri šioje žemėje davė nenykstantį gerumo ir artumo ženklą per pasaulį keliaujančiai savo tautai.

Popiežiaus Pranciškaus laišką į Savoną nuvežė ir šventės dalyviams perskaitė kardinolas Domenico Calcagno. Jis šventės dalyviams taip pat perdavė popiežiaus emerito Benedikto XVI sveikinimą ir prisiminė jo apsilankymą Savonoje 2008 metais. Po šventinės procesijos, kurioje su vėliavomis dalyvavo keli tūkstančiai Savonos parapijų, draugijų ir judėjimų narių, kardinolas Calcagno vadovavo šventosioms Mišioms Gailestingumo Marijos šventovės aikštėje. Jų metų buvo perskaitytas visuotinių atlaidų šventės dalyviams dekretas.

Pranciškus be kita ko priminė laiške, jog jo ankstesnis pirmtakas Pijus VII, buvęs Napoleono kalinys, išlaisvintas po penkerių nelaisvės metų ir asmeniškai karūnavęs Marijos „Marter Misericordiae“ statulą kaip padėką už patirtą malonę, parvykęs į Romą, 1815 metų gegužės 24 dieną įsteigė Marijos, krikščionių pagalbos, šventę. Dievo tarnas Pijus VII, Barnaba Chiaromonti (1742-1823), 251-sis apaštalo Petro įpėdinis (1800-1823), buvo benediktinų ordino tėvas, kurio vienuolinis vardas buvo Grigalius. 2007 metais buvo pradėta jo beatifikacijos byla. (Vatikano radijas
All the contents on this site are copyrighted ©.