2015-05-11 16:37:00

Popiežius Pranciškus: Krikščionys liudija Velykų vaisingumą


Pirmadienio Mišių Evangelijoje Jėzus pažada savo mokiniams atsiųsti Šventąją Dvasią. Daug dalykų Jėzus jiems dar norėtų pasakyti, bet dabar jie dar ne viską supranta, - kalbėjo popiežius pirmadienio rytą aukotų Mišių homilijoje. Vėliau jis jiems atsiųs savo Dvasią – Guodėją ir Tiesos Dvasią, kuri padės mokinimas pažinti visą tiesą. Ji padės jiems suprasti ir Kristaus Kryžių, ir jų pačių laukiančius persekiojimus. Ženklų ir stebuklų iš Kristaus laukiantiems žydams kryžius yra papiktinimas; graikams pagonims, kuriems svarbiausia išmintis, naujos idėjos, kryžius yra kvailybė. Krikščionys drąsiai skelbs Kristaus kryžių. Jėzus palaipsniui ruošia savo mokinius, kad nepasipiktintų, kai pamatys jį nukryžiuotą; jis kalba ir apie krikščionių laukiančius persekiojimus: „šalins jus iš sinagogų, ir netgi ateis valanda, kada jūsų žudikai tarsis atlieką šventą pareigą Dievui“.

„Šiandien matome tuos, kurie žudo krikščionis Dievo vardu; žudo dėl to, kad pasak jų, krikščionys yra klaidatikiai. Tai yra Kristaus kryžius. Jie tai daro dėl to, kad nepažįsta nei manęs, nei Tėvo, sako Jėzus. Kas atsitiko man, atsitiks ir jums  - būsite persekiojami, kentėsite, bet tuo nesipiktinkite, Šventoji Dvasia jums padės viską suprasti“.

Pirmadienio ryto Mišių homilijoje popiežius paminėjo ir savo pokalbį telefonu su koptų patriarchu Tawadrosu. Jis paskambino Pranciškui sekmadienį. Pokalbio metu buvo prisiminti prieš porą mėnesių nužudyti koptai krikščionys.

„Aš paminėjau jo bendruomenės tikinčiuosius, nužudytus paplūdimy, vien dėl to kad krikščionys. Šie tikintieji, stiprinami Šventosios Dvasios, nesipiktino, bet mirė su Jėzaus vardu lūpose. Tai Šventosios Dvasios jėga. Tai liudijimas. Tikrai tai kankinystė, didžiausias liudijimas.“

Visi krikščionys yra pašaukti kiekvieną dieną savo gyvenimu liudyti Velykų vaisingumą, - sakė Pranciškus. „Jei krikščionis rimtai nežiūri į šį „kankinišką“ krikščioniškojo gyvenimo aspektą, vadinasi, ji ne visiškai suprato kokiu keliu Jėzus mus kviečia eiti.  Tai kasdieninės „kankinystės“ kelias. „Kankinystės“ kelias ginant žmogaus teises; „kankinystės“ kelias ginant savo šeimą, kai tėčiai ir mamos aukojasi dėl savo šeimos; „kankinystės“ kelias kenčiančių dėl Jėzaus meilės. Visi galime liudyti Velykų vaisingumą  eidami tokiu „kankinystės“ keliu ir nesipiktinti.“

Pirmadienio ryto Mišių homiliją popiežius baigė kviesdamas melsti Viešpatį, kad suteiktų mums Šventosios Dvasios dovaną, kuri mums vis primintų ko Jėzus mokė, kuri padėtų mums kiekvieną dieną liudyti savo tikėjimą; nevengti mažų kasdieninių kankinysčių ar didžiosios kankinystės, jei tokia būtų Viešpaties valia“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.