2015-05-09 15:50:00

Popiežiaus žinia: Teatsiveria širdys kenčiančiųjų šauksmui


Šventasis Tėvas Pranciškus pasidžiaugė Izraelyje prie Galilėjos jūros įvykusiu pirmuoju tarptautiniu kardinolų, vyskupų ir rabinų susitikimu. Susitikime dalyvavę 120 rabinų irgi labai teigiamai pasisakė dėl to ką patyrė trijų dienų renginyje Neokatechumenų kelio judėjimo centre prie Tiberiados ežero, „Domus Galilaeae“. Katalikų ir žydų susitikimą Neokatechumenų kelio Izraelio skyrius surengė dviejų svarbių sukakčių proga:  Vatikano II Susirinkimo deklaracijos „Nostra Aetate“ penkiasdešimtmečio ir žydų tragedijos Europoje Shoah pabaigos septyniasdešimtmečio. Be septynių kardinolų, 25 vyskupų ir rabinų iš viso pasaulio, dalyvavo abiejų religijų akademinio, meno ir kultūros pasaulio asmenybės, be jų dar ir apie keturi šimtai Neokatechumenų kelio atstovų, įskaitant judėjimo steigėjus Kiko Arguello ir Carmen Hernandez.

Po susitikimo paskelbtame bendrame pareiškime jame dalyvavę rabinai parašė: Buvome maloniai nustebinti kaip Neokatechumenų kelias perduoda tikėjimą savo vaikams, padeda šeimoms atsikurti, tikintiesiems pažinti Šventąjį Raštą ir savo krikščioniškąsias šaknis. Visa tai sužadina didelę pagarbą ir meilę žydų tautai, parašė rabinai ketvirtadienį paskelbtame komunikate.

Vienas iš pagrindinių renginio įvykių buvo simfonijos „Nekaltųjų kančios“, kurią sukūrė Neokatechumenų kelio steigėjas ir vadovas Kiko Arguello, atlikimas. Pagrindinė simfonijos, kaip maldos, mintis – išreikšti gilų gailestį dėl žydų tautos patirtos Shoah kančios ir kviesti susitaikyti. Kūrinys atliekamas ne pirmą kartą. Po premjeros 2012 metais Bostone ir pakartojimo prestižiniame Niujorko Lincoln Centre, dalyvaujant keliems tūkstančiams JAV žydų ir rabinų, simfonija buvo atlikta Jeruzalėje, Bechar Gerard teatre ir prie Aušvico koncentracijos lagerio vadinamųjų „Mirties vartų“. Tąsyk Lenkijoje simfonijos-maldos klausėsi 15 tūkstančių žmonių, įskaitant 60 vyskupų.

Tarptautiniame susitikime „Domus Galilaeae“ dalyvavę rabinai pareiškė, jog ir juos sužavėjo simfoninė malda: Ji padėjo mums susimąstyti apie nekaltųjų kančias, kurios šiandien tęsiasi taip pat tarp krikščionių kai kuriuose Afrikos ir Artimųjų Rytų kraštuose.

Susitikime išsakėme savo bendrą įsipareigojimą už Dievo buvimą pasaulyje ir bendrą troškimą, „sutvarkyti pasaulį“ (tikkum olam) visai žmonijos gerovei, rūpintis vargšais, gerbti kūriniją, sutvirtinti šeimas, parašė rabinai ir pridūrė: Apmąstydami „Nostae Aetate“ ir šio dokumento paskatintus poslinkius išryškėjo mūsų laukiančios galimybės ir uždaviniai. Bet kuriuo atveju, įvyko lūžis, naikinantis praeities stereotipus ir pasidalijimą. Šis renginys leido pramatyti naujus judaizmo ir krikščionybės santykius, - parašė rabinai iš viso pasaulio.

Popiežius Pranciškus išreiškė visiems šio renginio dalyviams savo dvasinį artumą. Vienybėje su jumis prašau Viešpatį, kad išklausytų nekaltųjų kančios šauksmą, išreikštą muzikos kalba ir užgydytų visų kenčiančiųjų žaidas. Taip pat ir aš maldauju, kad atsivertų širdys visų kenčiančiųjų šauksmui, parašė Pranciškus, melsdamas susitikimo dalyviams gausios Aukščiausiojo palaimos.

Ketvirtadienį tarptautinis katalikų ir žydų susitikimas pasibaigė dalyvių katalikų Mišiomis, žydų rabinai jose nedalyvavo, kurias koncelebravo, vadovaujant australui kardinolui George’ui Pellui, kiti kardinolai, tarp jų - Rylko, Toppo, Schoenborn, Cordes, Yeom Soo-jung, Romeo, vyskupai ir kunigai. Neokatechumenų kelio vadovas Kiko Arguello Vatikano radijui pasakė, jog niekas nesitikėjo, kad dalyvaus tiek daug rabinų. Rabinai atstovavo visoms srovėms – ortodoksams, liberalams, reformuotiesiems. Jie nustebo pamatę, kad pirmą kartą susirinko dalyvauti viename renginyje. Ir jie patys komentavo, kad tai buvo stebuklas, kokį galėjo padaryti vien tik katalikai, pasakė Kiko Arguello. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.