2015-05-09 12:28:00

A pápa saját kézzel írott levele a Kiskorúak Védelmének Bizottsága felállításáról


A Szentatya 2014. március 22-én közzétett rendeletével létrejött a Kiskorúak Védelmének Pápai Bizottsága a Vatikánban, amelynek tervét Ferenc pápa 2013. december 5-én jelentette be. Tavaly egyidejűleg közzétették a bizottság tagjainak listáját, akik papok és világiak, férfiak és nők. A bizottság tagjai: Catherine Bonnet (Franciaország), Marie Collins (Írország) , Sheila Hollins (Egyesült Királyság), Seán Patrick O’Malley bíboros (Egyesült Államok), Claudio Papale (Olaszország), Hanna Suchocka (Lengyelország), P. Humberto Miguel Yáñez SJ (Argentína) 

P. Hans Zollner SJ (Németország). A tagok alapvető feladata, hogy előkészítsék a bizottság statútumait, amelyek meghatározzák hatásköreit és funkcióit. Ezt követően a bizottsághoz újabb tagok csatlakoznak a világ különböző földrajzi területeiről. 

Május 8-án, csütörtökön a jelzett statútumok elkészülte után, a Vatikánban közzétették Ferenc pápa saját kézzel írott levelét a Kiskorúak Védelmének Bizottsága felállításáról, melyet 2014. március 22-én írt alá. A sajátkezű pápai dokumentumot a Kiskorúak Védelmének Bizottsága alapszabályával együtt tették közzé, melyet Ferenc pápa három éves próbaidőre jóváhagyott.

A saját kézzel írt pápai dokumentum szövege:

„A kiskorúak tényleges védelme és az emberi, valamint lelki fejlődésük biztosításának az elkötelezettsége, összhangban az emberi személy méltóságával, az evangéliumi üzenet alkotó része, amit az egyháznak, az összes tagjaival együtt, hivatása jegyében a világban el kell terjesztenie. Fájdalmas tények az egyházat mély lelkiismeret vizsgálatra indították, azzal a felhívással együtt, hogy kérjen bocsánatot az áldozatoktól és az így kárt szenvedett társadalomtól, továbbá e fájdalmas tények az egyházat arra vezették, hogy eltökélt szándékkal indítson olyan kezdeményezéseket, melyek célja a károk helyreállítása, az igazság szolgáltatása és a minden lehetséges eszközzel való megelőzés, azzal a céllal, hogy a jövőben ilyen események többé elő ne fordulhassanak.  

Ebben az értelemben – miután meghallgattam számos bíboros és a püspöki testület tagjai, valamint más munkatársak és az ebben a témában szakemberek – véleményét, úgy döntöttem, hogy folytatom az elődeim által már megkezdett munkát, azzal, hogy felállítok a Szentszéken belül egy állandó bizottságot azzal a céllal, hogy mozdítsa elő a kiskorúak és a sérült felnőttek védelmét, azon normák és körülmények jegyében, melyek az egyház természetével megegyeznek, és amelyeket a legalkalmasabbaknak tartanak, hogy e cél érdekében együttműködjenek akár egyénileg, akár szervezett formában, ugyanazon tárgyban. Miként a szexuális zaklatást szenvedett áldozatok közül többekkel folytatott találkozás során kiemeltem, ráhagyatkozom a kiskorúak és a sérült felnőttek hatékony védelmére létrehozott bizottság tagjaira, eltekintve a hitvallásuktól, hiszen ők kicsik és az Úr szeretettel tekint rájuk. Munkatársaimtól azt kérem, hogy minden lehetséges dolgot tegyenek meg azért, hogy segítsenek engem, hogy e kicsik szükségletére megfelelő választ tudjak adni.

A bizottság sajátos feladata lesz, hogy megfelelő kezdeményezéseket javasoljanak nekem a kiskorúak és a sérült felnőttek védelmére, úgy, hogy azt, amint lehetséges, megvalósítsuk annak a biztosítására, hogy az eddigi bűntettek az egyházban soha többé meg ne ismétlődhessenek. A bizottság, a Hittani Kongregációval egységben, előmozdítja a részegyházak felelősségét, a kiskorúak és a sérült felnőttek védelmére. Ilyen értelemben megalapítom a Kiskorúak Védelmének Pápai Bizottságát. Mindaz, amit ezzel a saját kezűleg írt levéllel meghatározok, teljes és maradandó érvényű, akár külön említésre méltó, bármiféle ezzel ellentétes rendelkezés esetén is.

Róma, Apostoli Palota, 2014. március 22.   Szolgálata második évében, Ferenc pápa

(vl)     

 

 
All the contents on this site are copyrighted ©.