2015-05-08 16:42:00

Pranciškus – gailestingumo popiežius


Pranciškus – gailestingumo popiežius

Pranciškus yra gailestingumo popiežius. Jis nori atkreipti dėmesį į Bažnyčios geranoriškumą nusidėjėliui. Taip apie popiežiaus sprendimą paskelbti Gailestingumo šventuosius metus pasakė kardinolas Velasio De Paolis, scalabriniečių misionierius, kanonų teisės ekspertas. Kardinolas, dar neseniai ėjęs Šventojo Sosto ekonomikos dikasterijos vadovo pareigas, kalbėjo italų spaudos apžvalgininko paprašytas patikslinti ar tikrai popiežius žada Jubiliejaus proga panaikinti kai kurias net labai sunkias nuodėmes, kaip pav. aborto vykdymą.

Nieko panašaus. Abortas, t.y. kai nėštumas tyčia sąmoningai nutraukiamas, ir toliau yra nuodėmė. Popiežius tikrai nenusprendė panaikinti šios nuodėmės. Gyvybės gynybos tema liečia jautrią sferą. Popiežius nutarė pasiųsti į visas pasaulio vyskupijas Gailestingumo misionierius su ypatingais įgaliojimais, kad nuodėmklausiai galėtų atleisti taip pat sunkiąsias nuodėmes, kurių atleidimui paprastai reikia vyskupo, arba Apaštalų Sosto, t.y. paties popiežiaus įgaliojimų.

Prisimintina, kad už padarytą abortą užsitraukiama ekskomunika. Tačiau popiežius nori, kad Gailestingumo jubiliejus būtų proga ekskomunikuotam asmeniui atšaukti pašalinimą iš tikinčiųjų bendruomenės, kad būtų galima atleisti ir nuodėmę.

Visai normalu, kad tokio ypatingo dvasinio įvykio kaip jubiliejaus, dargi Gailestingumo jubiliejaus metu Bažnyčia darys visa ką gali, kad padėtų nusidėjėliui ir, pašalinusi visas galimas kliūtis, leistų išrišti taip pat tokią sunkią nuodėmę, kaip tyčia, sąmoningai padarytas abortas. Eilinis kunigas to paprastai negali, nes pirma reikia atšauti ekskomuniką, o tai vien vyskupo kompetencijoje, nebent ordinaras tam reikalui būtų įgaliojęs parapijos kleboną ar kapelioną.

Jubiliejus yra metas gerumo darbams. Reikia palengvinti žmogaus susitaikymą  su Dievu. Beje, pridūrė kardinolas, kad būtų atšaukta ekskomunika, išpažintį atliekantis asmuo turi nuoširdžiai gailėtis. Tai sfera, kurioje negali likti vietos dviprasmybei. Nes Bažnyčiai abortas tebėra sunki nuodėmė.

Gailestingumo jubiliejaus organizavimui vadovaujantis arkivyskupas Salvatore Fisichella neseniai pareiškė, kad visų vyskupijų ganytojai netrukus gaus laišką su nurodymais kokia tvarka bus skiriami vadinamieji Gailestingumo misionieriai, kurie turės būti ne tik žinomi nuodėmklausiai, bet ir geri pamokslininkai. Kunigai, trokštantys gauti Gailestingumo misionierių siuntimą, galės patys kreiptis į Naujojo Evangelizavimo Popiežiškąją tarybą, tačiau visi su siuntimu susiję klausimai reikalaus vyskupo pritarimo.

Popiežius Pranciškus vadovaus Gailestingumo misionierių siuntimo apeigoms 2016 m. Pelenų trečiadienį. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.