2015-05-08 16:54:00

Pranciškus: Šventoji Dvasia įkvepia naujumą ir darną


Penktadienio ryto Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje popiežius Pranciškus aukojo už savo tėvynę Argentiną, nes šią dieną, gegužės 8-ąją, minima Argentinos globėjos – Luchano Švč. M. Marijos šventė. Homilijoje Šventasis Tėvas komentavo skaitinyje iš Apaštalų darbų girdėtas pirmojo Jeruzalės Susirinkimo išvadas.

Bažnyčios istorijos pradžioje tarp krikščionių buvo kilę nesusipratimų dėl to ar į krikščionybę atsiverčiantys pagonys privalo laikytis visų žydų tautos įstatymų. Vieni reikalavo griežtai laikytis judaizmo taisyklių, kiti – visų pirma Paulius, pagonių apaštalas – buvo priešingas tokiam reikalavimui.

„Kaip jie išsprendžia problemą? Susirenka ir kiekvienas išsako savo nuomonę. Diskutuoja kaip broliai, o ne kaip priešai. Jie nekuria frakcijų, neina skųstis civilinei valdžiai, nežudo, kad laimėtų. Ieško išeities melsdamiesi ir kalbėdamiesi. Turėjusieji skirtingas nuomones kalbasi ir suranda sprendimą. Tai Šventosios Dvasios darbas.“

Sutartinai priimamas sprendimas ir jo pagrindu, Susirinkimo pabaigoje, rašomas laiškas broliams, kilusiems iš pagonių. Tai kas laiške skelbiama yra broliško sutarimo rezultatas, pasiektas be jokių pasidalinimų į stovyklas ir manevrų.

„Bažnyčiai, kurioje nebūna problemų, ko gero stinga Šventosios Dvasios. Tačiau jei Bažnyčia ginčijasi, pasidalina į stovyklas, jei broliai išduoda brolius – joje irgi nėra Šventosios Dvasios. Šventoji Dvasia atneša naujumą, tačiau ir veda pirmyn, sukuria naujas erdves, suteikia tą išmintį, kurią pažadėjo Jėzus sakydamas, kad Ji visko išmokys. Ji skatina eiti pirmyn ir Ji kuria visų darnia vienybę.“

„Šito mus moko šiandien girdėtas apaštalų laiškas; šito mus moko pirmasis Visuotinis Susirinkimas. „Šventajai Dvasiai ir mums pasirodė teisinga“ – pagal šią formulę Šventoji Dvasia įveda darną. Dabar tęskime Eucharistijos auka, - sakė Pranciškus, - ir prašykime Viešpatį Jėzų, kuris bus tarp mūsų, kad visada mums, kiekvienam iš mūsų, siųstų savo Dvasią. Tesiunčią Ją savo Bažnyčiai. Melskimės, kad Bažnyčia visada būtų klusni Šventosios Dvasios balsui“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.