2015-05-08 10:42:00

Komentár Martina Kramaru: Nezabudnime prejaviť vďačnosť mamám


Pred blížiacim sa Dňom matiek o. Martin Kramara spolu s pripomenutím histórie tohto dňa hovorí o dôležitosti prejavenia vďačnosti mamám a pozýva využiť tento deň aj na zmierenie, ak treba odprosenie alebo odpustenie.

Na druhú májovú nedeľu si pripomíname deň matiek. Táto pekná tradícia sa od čias zamatovej revolúcie udomácnila aj v našich končinách. Ak by sme pohliadli trocha do histórie, najznámejšou ženou, ktorá presadzovala tento deň ako sviatok pre všetkých, bola Američanka Anna Jarvisová zo Západnej Virgínie. Ona presvedčila prezidenta Woodrowa Wilsona, aby deň matiek v roku 1914 vyhlásil pre celé Spojené štáty - ako príležitosť „prejaviť našu lásku a úctu matkám našej krajiny“. Sviatok sa rýchlo stal veľmi obľúbeným a jeho slávenie sa rozšírilo do celého sveta. Je pravdou, že len o pár rokov neskôr samotná Anna Jarvisová musela protestovať proti komercionalizácii tohto dňa, ktorý nielen obchodníci s kvetmi, ale aj mnohí ďalší začali šikovne využívať na ponúkanie svojich produktov. Komerčný aspekt asi navždy zostane komplikovanou súčasťou všetkých sviatkov, napriek tomu si myslím, že je skvelé, že si na celom svete prostredníctvom dňa matiek každoročne pripomíname aké je potrebné prejavovať vďačnosť mamám, ich starostlivosti, obetavosti a láske. Pred očami sa mi vynára kreslená anekdota, na ktorej lekár hovorí matke: „50 percent svojej energie venujete práci, 50 percent starostlivosti o manžela a domácnosť a 50 percent deťom. Začínam tušiť, kde je váš problém.“ To, že mnohé matky musia zvládať nezvládnuteľné a naozaj si zaslúžia našu úctu, lásku a uznanie, si veľmi dobre uvedomujem - nielen vo vzťahu k mojej mame, ale aj pri mnohých rozhovoroch, spovediach, či sláveniach svätých omší za účasti detí v našej farnosti. Dobrota a nesmierna obetavosť žien, ktoré privádzajú na svet deti a potom vychovávajú a pripravujú budúcnosť našej spoločnosti, ma potichu napĺňa tak hlbokým vnútorným pocitom vďačnosti, že o tom cítim potrebu povedať aj v tejto chvíli - s veľkou pokorou pred tým, čo tieto ženy neraz musia prestáť alebo pretrpieť. 

Je zaujímavé, že nie všetky krajiny slávia deň matiek v tom istom dátume. Napríklad v Argentíne, kde sa narodil náš súčasný Svätý Otec, sa tento sviatok slávi na tretiu októbrovú nedeľu. Nezabudnuteľná zostane pápežova veta, že ak by chcel niekto zle hovoriť o jeho matke, hoc by to bol aj dobrý priateľ, dostane jednu po nose. Svätý Otec má svojich rodičov vo veľkej úcte. Známa je však aj epizóda z mladosti Jorge Maria Bergoglia, keď jeho mama, Maria Regina Sivori zistila, že najstaršie z jej piatich detí má iné úmysly, než si dovtedy myslela. Mladý Jorge totiž dovtedy tvrdil, že sa chce stať lekárom. Po stredoškolských štúdiách, počas ktorých sa sústredil na chémiu, však mama zistila, že jeho izba je plná kníh o teológii. „Prečo si nám klamal?“ spýtala sa ho vraj s prekvapením. „Neklamal som, mama,“ mal vtedy odpovedať mladý Bergoglio. „Chcem sa naozaj stať lekárom, ale lekárom duší.“ Napriek nečakanej odpovedi Jorge nikdy nestratil podporu svojej mamy, ktorá ho s láskou sprevádzala a podporovala na jeho životnej ceste, až do roku 1981, kedy si ju Pán navždy povolal do večnosti. Jej príklad je povzbudením pre všetky matky, ktoré ich deti prekvapia myšlienkou na povolanie k zasvätenému životu. Marii Regine sa pravdepodobne ani nesnívalo, kam jej syna Božie povolanie zavedie. Nebránila mu však a určite neurobila zle. Deň matiek je pre nás všetkých príležitosťou spomenúť si na naše mamy. Pomodliť sa za tie, ktoré už medzi nami nie sú. Môžeme za ne poprosiť aj vzor všetkých matiek, Božiu matku Pannu Máriu, ktorú si osobitne pripomíname počas celého mesiaca mája. Prejaviť lásku mamám, ktoré na tomto svete ešte máme. Ak nášmu prejavu lásky stojí niečo v ceste, deň matiek je výbornou príležitosťou na zmierenie, ak treba odprosenie alebo odpustenie. A pre mužov to zároveň platí nielen vo vzťahu k svojim mamám, ale aj vo vzťahu k vlastným ženám, matkám svojich detí. Poďakovať, potešiť, ak treba odpustiť, objať, pohladiť. Nezabudnime túto nedeľu dať najavo našu vďačnosť mamám, bez ktorých by nemohli existovať naše rodiny, ba ani ľudský život, ten najvzácnejší Boží dar, ktorý sme dostali - každý bez výnimky - vďaka našej matke.
All the contents on this site are copyrighted ©.