2015-05-07 12:43:00

Svätý Otec v rannej homílii: Láska je konkrétna a komunikuje


Vatikán 7. mája - Pápež František sa pri dnešnej rannej svätej omši v Dome sv. Marty sústredil na kritériá skutočnej lásky, ktorá – ako povedal – musí byť konkrétna a odovzdávaná. Dokonca ani mnísi a mníšky nie sú v skutočnosti izolovaní, ale komunikujú, a to podstatne.

V dnešnom evanjeliu (Jn 15,9-11) nás Ježiš „žiada, aby sme ostali v jeho láske“. Ako poznamenal Svätý Otec, „existujú dve kritériá, ktoré nám pomáhajú rozlíšiť pravú lásku od nepravej“. Prvým kritériom je, že láska je „viac v skutkoch než v slovách“: nie je to „láska ako z telenovely“, nejaká „fantázia“, príbehy, ktoré „nám trochu rozbúšia srdce, ale nič viac“. Láska je „v konkrétnych faktoch“. Ježiš napomínal svojich poslucháčov: „Nie tí, ktorí hovoria ‚Pane! Pane!‘, vojdú do nebeského kráľovstva, ale tí, ktorí plnili vôľu môjho Otca, ktorí zachovávali moje prikázania“:

„Totiž pravá láska je konkrétna, je v skutkoch, je láskou trvalou. Nie je nejakým jednoduchým oduševnením. Mnohokrát je tiež láskou bolestivou: pomyslime na lásku Ježiša nesúceho kríž. Ale skutky lásky sú tie, o ktorých nás učí Ježiš v úryvku z 25. kapitoly Matúša. Kto teda miluje, koná takto. Toto je protokol súdu. Bol som hladný, dali ste mi jesť, a tak ďalej. Konkrétnosť. Aj Blahoslavenstvá, ktoré sú ‚pastoračným programom‘ Ježiša, sú konkrétne.“

Jednou z prvých heréz v kresťanstve  bol filozofický smer gnosticizmu, ktorý hovoril o „vzdialenom Bohu ... a nebola tam žiadna konkrétnosť“. Naproti tomu láska Otca „bola konkrétna, poslal svojho Syna, ktorý sa stal človekom, aby nás zachránil.“

Svätý Otec pokračoval druhým kritériom lásky. Ako povedal,  je ním to, „že sa dáva ďalej, nezostáva izolovaná. Láska dáva samu seba a prijíma, je tu tá komunikácia medzi Otcom a Synom, komunikácia, ktorú sprostredkuje Duch Svätý“:

„Neexistuje láska bez komunikácie, neexistuje láska izolovaná. Ale niekto z vás by sa ma mohol opýtať: - ‚Ale otče, mnísi a mníšky v klauzúre sú izolovaní.‘ - Ale oni komunikujú... a veľa: s Pánom, a aj s tými, ktorí prichádzajú, aby našli Božie slovo... Je to pravda, že pravá láska sa nemôže izolovať. Ak je izolovaná, nie je to láska. Je to akási spiritualistická forma sebectva, ako zostať uzatvorení v sebe samých, hľadajúc svoj vlastný prospech... Je to sebectvo.“

Takže – uzatvára pápež – „zostať v Ježišovej láske znamená konať“ a znamená to „schopnosť komunikovania, dialógu, a to ako s Pánom, tak i s našimi bratmi“:

Je to také jednoduché. Ale nie je to ľahké. Pretože sebectvo, hľadanie vlastného záujmu, nás priťahuje a zvádza k nekonaniu a nedeleniu sa. Čo hovorí Pán na adresu tých, ktorí zostávajú v jeho láske? «Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná.» Pán, ktorý zostáva v láske Otca je radostný, «a ak zostanete v mojej láske, vaša radosť bude úplná»: radosť, ktorá často prichádza spolu s krížom. Ale túto radosť - Ježiš sám nám to povedal - vám nikto nebude môcť vziať.“

Svätý Otec ukončil svoju kázeň touto modlitbou: „Kiežby nám Pán dal milosť radosti, tej radosti, ktorú nám svet nemôže dať.“ -jk-
All the contents on this site are copyrighted ©.