2015-05-07 16:44:00

Pranciškaus: Tikrąja meile dalijamasi, ji nelieka izoliuota


„Pasilikite mano meilėje“, prašo Jėzus šios dienos Evangelijoje. Komentuodamas šiuos žodžius ketvirtadienio rytą aukotų Mišių homilijoje popiežius Pranciškus sakė, kad yra du kriterijai, kurie mums padeda atpažinti tikrą meilę, atskirti ją nuo netikros. Pirmasis kriterijus – meilė, tai ne žodžiai, bet darbai, faktai; antrasis – meile dalijamasi, ji nelieka uždara.

Pradėdamas nuo pirmojo tikros meilės kriterijaus, popiežius priminė kad ir Jėzus yra aiškiai pasakęs, jog norint patekti į Dangaus karalystę negana kartoti „Viešpatie, Viešpaties“, bet reikia vykdyti Dievo valią, laikytis jo įsakymų.

„Tikra meilė yra konkreti, liudijama darbais, pastovi. Tai daugiau nei paprastas susižavėjimas. Meilė dažnai yra skausminga. Prisiminkime Jėzų, iš meilės nešantį kryžių. Kas yra tikri meilės darbai Jėzus mums sako Mato Evangelijos 25 skyriuje. Taip daro tasai, kuris myli. Ta Evangelijos ištrauka tai tarsi teismo protokolas. Aš buvau alkanas, jūs mane pavalgydinote, ir taip toliau. Konkretumas.  Taip pat ir palaiminimai – Jėzaus „pastoracinė programa“, yra konkretūs.“ Popiežius pridūrė, kad viena pirmųjų krikščionybės erezijų – gnostikų mokymas, skelbė, kad Dievas yra toli, jam trūksta konkretumo. Gi iš tiesų Tėvo meilė yra labai konkreti. Jis siuntė savo Sūnų, kad mus išgelbėtų.

Antrasis tikros meilės kriterijus – kad meile dalijamasi, meilė duodama ir priimama, tikra meilė niekada nebūna užsidariusi. „Nėra meilės be dalijimosi, meilė negali būti izoliuota. Kas nors iš jūsų galėtų paklausti: „O kaip su klauzūros vienuoliais ir vienuolėmis, jie juk užsidarę“. Tačiau ir jie dalijasi su Viešpačiu, su tais, kas pas juos eina norėdami išgirsti Dievo žodį... Tikra meilė negali būti izoliuota. Jei izoliuota, ji nėra meilė, o tik dvasinio egoizmo forma, užsidarymas savyje, tik savo naudos siekimas. Egoizmas.“

Pasilikimas Kristaus meilėje, - sakė Pranciškus, - reiškia veiklą, dalijimąsi, dialogą su Viešpačiu ir su mūsų broliais. „Tai labai paprasta, bet nelengva.  Egoizmas, savo naudos siekimas mus traukia, mus vilioja nesidalinti. Ką Viešpats sako tiems, kurie pasilieka jo meilėje? Jis sako: „Aš jums tai kalbėjau, kad jumyse būtų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų“. Viešpats pasiliekantis Tėvo meilėje yra kupinas džiaugsmo. Jei mes pasiliksime jo meilė, mūsų džiaugsmui nieko netrūks, net jei ir šis džiaugsmas eina kartu su kryžiumi. Pats Jėzus mus pasakė, kad to džiaugsmo niekas iš mūsų negalės atimti.“

Homiliją popiežius Pranciškus baigė malda, kad Viešpats mus suteiktų džiaugsmo malonę; to džiaugsmo, kurio pasaulis negali duoti. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.