2015-05-06 16:50:00

Hela påvens katekes om "Familjen – Äktenskapet (I)"


Under onsdagens allmänna audiens den 19 april sa påven: "Vår reflexion om Guds ursprungliga plan för paret man-kvinna är nu framme vid Jesus efter att ha sett närmare på de bägge berättelserna i Första Mosebok.

Evangelisten Johannes berättar i början av sitt evangelium om bröllopet i Kana, där jungfru Maria och Jesus var med tillsammans med sina första lärjungar (jfr Joh 2:1-11). Jesus var inte bara med på bröllopet, han räddade festen med vinundret! Det var alltså på ett bröllop som han gjorde sitt första tecken, med vilka han uppenbarade sin härlighet. Det var en gest av stor sympati för den blivande familjen, en gest som påkallats av Marias moderliga omsorg. Det påminner oss om vad Första Mosebok berättar om hur Gud fullbordar sitt skapelseverk och gör sitt mästerverk: mästerverket är mannen och kvinnan. Och här inleder Jesus sina underverk med detta mästerverk, på en bröllopsfest: en man och en kvinna. Så lär Jesus oss att samhällets mästerverk är familjen: mannen och kvinnan som älskar varandra! Detta är mästerverket!

Sedan bröllopet i Kana har mycket förändrats, men Kristi “tecken” innehåller ett budskap som ännu är giltigt.

Idag kan det verka svårt att tala om äktenskapet som en fest som fortsätter i tiden genom alla årstiderna i makarnas liv. Folk gifter sig allt mindre. Unga människor vill inte gifta sig. I många länder ökar istället separationerna medan antalet barn minskar. Svårigheten att hålla ihop – både som par och som familj – leder till att banden bryts allt oftare och snabbare, och det blir just barnen som får lida. De första offren, de viktigaste offren, de offer som lider mest av en separation är barnen. Om man redan som barn får uppleva att äktenskapet är ett tidsbegränsat band, blir det omedvetet så för dig också. Många unga avstår från själva tanken på ett oåterkalleligt band och en varaktig familj. Jag tror att vi måste reflektera allvarligt över varför så många unga inte vågar gifta sig. Det finns en utbredd provisorisk mentalitet... allt är provisoriskt, det verkar som om det inte finns något slutgiltigt.

Att unga människor inte vill gifta sig är ett av vår tids bekymmer. Varför vill de unga inte gifta sig? Varför föredrar de ofta att bara bo tillsammans, ofta med begränsat ansvar? Varför är det också många döpta som har så litet förtroende för äktenskapet och familjen? Det är viktigt att försöka förstå detta, om vi vill att de unga skall finna rätt väg. Varför litar de inte på familjen?

Svårigheterna är inte bara ekonomiska, även om dessa problem verkligen är allvarliga. Många menar att de senaste årtiondenas förändringar inleddes av kvinnans frigörelse. Men det stämmer inte. Det är en form av manschauvinism, som alltid vill dominera över kvinnan. Det är lika dumt som vad Adam sade när Gud sade till honom: ”Men varför har du ätit av trädets frukt?” och han svarade ”Kvinnan gav mig den”. Det är kvinnans fel. Stackars kvinna! Vi måste försvara kvinnorna! Nästan alla män och kvinnor vill ha ett stabilt känsloliv, ett stabilt äktenskap och en lycklig familj. Familjen står högst på de ungas önskelista, men av rädsla för att göra fel är det många som inte ens vågar tänka tanken. Fast de är kristna tänker de inte på äktenskapets sakrament, som är ett unikt och oupprepligt tecken på förbundet, som blir ett vittnesbörd om tron. Kanske är just denna rädsla för att misslyckas det största hindret för att ta emot Kristi ord, som utlovar hans nåd åt det äktenskapliga förbundet och åt familjen.

Det mest övertygande vittnesbördet om det kristna äktenskapets välsignelse är de kristna makarnas och familjens livsstil. Det finns inget bättre sätt att beskriva sakramentets skönhet! Äktenskapet som vigts av Gud bevarar det band mellan man och kvinna som Gud välsignade redan vid världens skapelse. Det är en källa till frid och välgång för hela det äktenskapliga livet och för familjelivet. Ett exempel på det kan man finna i kristendomens första tid. Denna stora värdighet hos bandet mellan man och kvinna övervann ett missbruk som man ända tills dess ansåg var normalt, nämligen att mannen hade rätt att förskjuta sin hustru, också med förnedrande undanflykter. Familjens evangelium, evangeliet som förkunnar just detta sakrament, har övervunnit denna förskjutningens mentalitet.

Det kristna utsädet i den radikala jämlikheten mellan makarna måste idag bära ny frukt. Vittnesbördet om äktenskapets sociala värdighet blir övertygande just genom det lockande vittnesbördet i kompletterande ömsesidighet.

Därför måste vi som kristna bli krävande på denna punkt. Så måste vi till exempel bestämt kräva lika lön för samma arbete. Varför tas det för givet att kvinnor skall tjäna mindre än män? Nej, de har samma rättigheter. Ojämlikheten är ren skandal. På samma gång måste man, särskilt för barnens bästa, erkänna att kvinnornas moderskap och männens faderskap är en rikedom vars värde aldrig förgår. Också de kristna familjernas gästfrihet är idag särskilt viktig, särskilt där det finns fattigdom, förfall och våld i familjen.

Kära bröder och systrar, vi skall inte vara rädda för att bjuda in Jesus till bröllopet, för att bjuda honom hem till oss, för att han skall vara hos oss och beskydda familjen. Och vi skall inte heller vara rädda för att bjuda in hans moder Maria. När de kristna gifter sig ”i Herren” förvandlas de till ett verksamt tecken på Guds kärlek. De kristna gifter sig inte bara för sig själva. De gifter sig i Herren för hela gemenskapens och samhällets bästa.

Om detta det kristna äktenskapets vackra kall skall jag tala också under nästa katekes."
All the contents on this site are copyrighted ©.