2015-05-05 14:52:00

Popiežius: Krikščionis pakelia sunkumus pavesdamas save Viešpačiui


„Per daugelį vargų mes turime įeiti į Dievo karalystę“, - sakė apaštalas Paulius dėl Kristus skelbimo apsvaidytas akmenimis ir vos ne užmuštas. Apie tai kalba antradienio skaitinys iš Apaštalų Darbų, kurį popiežius Pranciškus komentavo Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje.

Keliaudami link Dievo karalystės turime pakelti daug sunkumų, vargų ir net kančios, tačiau tai ne kažkoks mazochizmas, bet kova su šio pasaulio kunigaikščiu, kuris mus noris atskirti nuo Jėzaus Žodžio, nuo tikėjimo ir vilties. „Pakelti kentėjimus“ – tai žodžiai, kuriuos dažnai girdimi iš šv. Pauliaus lūpų.

„Iškęsti, pakelti – tai daugiau nei būti kantriems, tai užsidėti ant pečių ir nešti kentėjimų naštą. Krikščionio gyvenime būna tokių momentų. Tačiau Jėzus mums sako: „būkite drąsūs; aš nugalėjau pasaulį; ir jūs su manimi galite būti nugalėtojai“. Šie žodžiai mus įkvepia pakelti gyvenimo sunkumus, tas akimirkas, kai tenka kentėti.“

Tačiau apaštalas Paulius, ne tik drąsina krikščionis, bet ir toliau tęsia savo misiją, organizuoja Bažnyčia, paskiria bendruomenėms naujus kunigus. Paveda krikščionis Viešpačiui, kad jis padėtų sunkumuose išsaugoti tikėjimą, kad įkvėptų vilties.

„Pavesti ką nors Viešpačiui; pavesti Viešpačiui šią sunkią akimirką; pavesti Viešpačiui save patį; pavesti Viešpačiui mūsų tikinčiuosius, mus, kunigus, vyskupus, - kalbėjo Pranciškus; pavesti Viešpačiui mūsų šeimas, mūsų draugus; sakyti Viešpačiui: „globok juos, jie tavo“. Mes nedažnai šitaip meldžiamės. „Viešpatie, aš tai Tau patikiu, padėk, kad viskas sėkmingai eitų pirmyn“. Tai labai graži krikščioniška malda. Tai laikysena, įkvėpta pasitikėjimo Viešpačiu. Tai ir Viešpaties, kuris yra Tėvas, gerumas.“ Kai šitaip meldžiamės širdyje, jaučiame, kad ji saugi, pavesta Viešpačiui.

„Aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę“, sako Kristus atsisveikindamas su apaštalais, šiandien skaitytoje Evangelijos ištraukoje. Tačiau Kristaus ramybė, sakė Pranciškus, tai ne apsnūdimas ir atsipalaidavimas, bet vidinė jėga, kuri mums padeda saugoti viltį ir tikėjimą.

„Trys žodžiai: kentėjimai, pavedimas Viešpačiui ir ramybė. Gyvenime susiduriame su sunkumais ir kančia, nes tokia yra gyvenimo tvarka. Tačiau sunkiomis akimirkomis, mes pavedame save Viešpačiui ir jis mums suteikia savo ramybę. Viešpats yra Tėvas, kuris niekada mūsų nenuvilia. Tęskime šią Eucharistijos auką, - sakė popiežius baigdamas homiliją, - ir prašykime Viešpatį, kad jis stiprintų mūsų tikėjimą ir viltį, prašykime, kad įkvėptų pasitikėjimo kai reikia įveikti sunkumus, nes jis juk nugalėjo pasaulį, prašykime, kad mums suteiktų savo ramybę“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.