2015-05-05 14:38:00

Kardinolas Sandri irakiečiams: kovokite su nevilties pagunda, Viešpats yra su jumis!


Gegužės 5 dieną kardinolas Leonardo Sandri, Rytų Bažnyčių kongregacijos prefektas, baigė savo vizitą Irake, kurio metu aplankė daug vietų, nuo sostinės Bagdado iki Erbilio miesto Kurdistane, ir susitiko su daugybe žmonių, nuo katalikų bendruomenių, priklausančių įvairioms rytų Bažnyčioms, iki kitų krikščioniškų konfesijų atstovų, taip pat su Irako valdžios ir musulmonų lyderiais. Jis į Iraką vyko jau antrą kartą, su tomis pačiomis intencijomis, kaip ir pirmą kartą – asmeniškai perduoti popiežiaus Pranciškaus sveikinimus ir tiesiogiai įvertinti tai, ką įmanoma padaryti dideliuose sunkumuose atsidūrusiems žmonėms. Tad į jo programą buvo įtraukti susitikimai su pabėgėliais ir apsilankymai karitatyvinėse struktūrose.

Gegužės 3 dieną, sekmadienį, kardinolas Sandri susitiko su Irako prezidentu Fuadu Masumu ir premjeru Haidaru al Abadi, kuris be kitų dalykų pakartojo Irako valdžios kvietimą atvykti popiežiui Pranciškui. Tos pačios dienos vakare kardinolas apsilankė Bagdado muziejuje. Reikia atsiminti, kad Irako valdžia panoro išlaikyti muziejų atvirą, nepaisant beveik kasdienių atakų Bagdado mieste, kaip simbolinį pasipriešinimo ženklą „Islamo valstybės“ fundamentalistams, kurie sąmoningai sunaikino ar smarkiai apgriovė jų kontroliuojamose teritorijose buvusį senųjų civilizacijų paveldą, kartais kelių tūkstančių metų senumo, skelbdami, kad pagoniškos skulptūros ir netgi pati žmonių pagarba senovės artefaktams prieštarauja vieno Dievo garbinimui.

Kai žmonių grupė, apakinta religiniu turiniu prisidengusia idėja, mano, jog per praeities pėdsakų sunaikinimą ir ištrynimą save įtvirtina, galime būti užtikrinti, kad ir sau ruošia tokia pat baigtį, - pasakė kardinolas, kreipdamasis į jį lydėjusius asmenis, tarp kurių buvo Irako kultūros ministras ir muziejaus direktorius. Pasak Sandri, Mesopotamijos civilizacijos tarp Tigro ir Eufrato upių buvo didžios ir ilgalaikės būtent todėl, kad mokėjo integruoti ir saugoti savo karalysčių ir imperijų tautų tapatybę. Kai Izraelio ir Judo karalysčių žydai patyrė Babilonijos tremtį ir masinę deportaciją, taip pat galėjo išsaugoti savo kultūrą. Kardinolas Sandri padėkojo tiems, kurie sumaišties laikais sugebėjo pasirūpinti kultūros išsaugojimu.

Sekmadienį kardinolas Sandri pasiekė Erbilio miestą, Irako Kurdistane, kuriame gavo prieglobstį daugybė krikščionių, pabėgusių nuo „Islamo valstybės“ teroro, sostinę ir čia aukojo Mišias pagal sirų apeigas, dalyvaujant sirų ir chaldėjų patriarchams, vyskupams, kunigams ir tikintiesiems.

Jūsų ir didžiosios jūsų brolių ir seserų krikščionių padėtis šiandienos Artimuosiuose Rytuose, - homilijoje pasakė kardinolas Sandri, - yra panaši į kalinių. Kai kurie jais paversti iš tikro, bet ir likę gyvena taip, kaip buvo priversti. Jaučiame visą „vidinių grandinių“, kurios mums buvo uždėtos, svorį, ypač galvoju apie tėvų ir senelių skausmą. Jis dar padidėja galvojant ne vien apie tai, kas prarasta, bet ir apie ateities pažadą. (...) Norime paprašyti Viešpaties malonės, kad mūsų patirtis būtų paversta į apaštalo Pauliaus, gaunant tikėjimo ir vilties dovaną; (...) kad būtume ir mes pakeisti į „amžinojo gyvenimo kalinius“, nes pagauti Kristaus; atrastume vidinės laisvės dovaną, kuri įveikia kiekvieną blogį, nes viską galime prarasti, išskyrus tai, kad esame vaikai dangaus Tėvo. Darantys piktą, dar labiau jei savo veiksmus apvelka iškreiptu religiniu jausmu, yra tikrieji vergai ir kaliniai.

Pirmadienį, gegužės 4 dieną, kardinolas Sandri, toliau tęsdamas savo vizitą atvyko į Dahuko miestą, kuriame aukojo Mišias pagal chaldėjų apeigas, homilijoje tęsdamas kankinystės temą.

Kai žmogus, - sakė jis, - išsižada ištikimybės sandoros Dievui, jis išsižada ištikimybės savo paties ir kitų, brolių ir seserų, su kuriais gal gyveno iki vakar, žmogiškumui. Žinau, kad esu tarp žmonių, kurie labiau už kitus žino, ką reiškia mano žodžiai, nes savo oda patyrė, ką reiškia kitų išdavystė: tų, kurie užpuolė, atėmė namus, išniekino šventoves, kuriose buvo mokoma taikos, tikint jos pergale prieš blogį ir prievartą; kurie dėl žemų pasitenkinimų prievartavo ir atėmė vaikų bei mergaičių jaunystę.  Tačiau išdavyste dvelkia taip pat ir pernelyg ilga tarptautinės bendruomenės tyla, nacionalinės ir regioninės jėgos, žadėjusios apsaugą. Tačiau nepamirškite, kad kai žmogus melavo ir išdavė, Dievas išliko ištikimas. Jus padarė artimus ir panašius į Kristų savo Sūnų. (...) nusilenkiame prieš jūsų patirtį ir skausmą, prieš jūsų tylą ir ištvermę, žvelgiant į pagrobtuosius ir mirusius.

Antradienį kardinolas Sandri inauguravo ROACO, Rytų Bažnyčioms padedančių agentūrų tinklo delegatų posėdį, taip pat Erbile. ROACO atstovai visą savaitę važinėjo po Iraką, lankė pabėgėlius, aiškindamiesi, kokios pagalbos reikia ir kokiu būdu ją suteikti. Kardinolas Sandri dėkojo tiems, kurie liko neabejingi ir pridūrė, kad ranka šiomis dienomis galėjo paliesti herojišką atsidavimą kunigų, nepabėgusių ir likusių su savo kaimenėmis, ir įsipareigojusių pasauliečių. Meilė artimui spindi ir per įvairių konfesijų krikščionių bendradarbiavimą ir pagalbą, ne vien saviems, bet ir visiems pabėgėliams. Reikia atsispirti izoliavimosi pagundai, nekantrumui ir skundimuisi, nevilties ir bejėgiškumo jausmui. Tikrai suprantama, kai daug kas taip pasijaučia, žvelgdami į dramatišką tikrovę, neišskiriant ir jo paties, bet ši pagunda turi būti įveikta, žinant, jog Viešpats su mumis. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.