2015-05-05 14:37:00

Gailestingumo jubiliejaus renginių kalendorius


Antradienį Vatikane įvyko neeilinio Gailestingumo jubiliejaus renginių kalendoriaus pristatymo konferencija. Arkivyskupas Rino Fisichella, Naujojo evangelizavimo Popiežiškosios tarybos pirmininkas, atkreipė dėmesį, kad popiežiaus Pranciškaus nurodymu, jubiliejus pirmą kartą Bažnyčios istorijoje bus švenčiamas ne tik Romoje, bet ir vietinėse Bažnyčiose. Todėl sudarant kalendorių stengtasi, kad renginiai neužgožtų, o papildytų bažnytinio gyvenimo kalendorių.

Jubiliejaus pradžios ir pabaigos datas paskelbė popiežius dar ankščiau. Šventosios Gailestingumo durys bus atidaromos Romos, ir visų vyskupijų šventovėse. Romoje popiežius jas atidarys gruodžio 8 d. Jubiliejus pasibaigs 2016 metų lapkričio 20 d.

Jubiliejus iškels tikėjimo turinio centriškumą ir primins Bažnyčiai jos prioritetinę misiją būti gailestingumo ženklu ir liudytoja visuose pastoracinio gyvenimo aspektuose. Todėl popiežius per Gailestingumo metų Pelenų trečiadienį Šv. Petro bazilikoje vyksiančiose apeigose suteiks ypatingą siuntimą nuodėmklausiams, kad kaip Gailestingumo misionieriai galėtų atleisti pačias sunkiausias nuodėmes.

Pirmasis po Šventųjų metų pradžios renginys bus piligrimines keliones organizuojančių asmenų piligrimystė sausio 19-21 dienoms, kad visi įsisąmonintų, jog Šventieji metai yra tikra piligrimystė ir kaip tokia būtų išgyvenama. Piligrimų bus prašoma bent dalį kelionės atlikti pėsčiomis, kad pasirengtų tikėjimo dvasioje ir pamaldžiai žengti pro Šventąsias duris.

Balandžio 3 diena paskirta visiems, kurie susiję su Gailestingumo dvasingumu: religinių judėjimų, asociacijų ir vienuolijų atstovams. Karitatyvinių organizacijų savanoriams skirta rugsėjo 4-oji. Marijinio dvasingumo atstovų diena, skirta Gailestingumo Motinos garbei, spalio 9-oji. Paaugliams, kurie dar per jauni dalyvauti PJD Krokuvoje liepos 26-31dienomis skirta balandžio 24-oji. Diakonų diena – gegužės 29-oji. Kunigų diena birželio 3-oji, kai drauge bus švenčiamas Švč. Jėzaus Širdies šventės 160 metinių jubiliejus. Katechetų diena – rugsėjo 25-oji. Ligonių ir neįgaliųjų, drauge juos globojančiųjų ir slaugančiųjų diena - birželio 12-oji. Kalinių diena – lapkričio 6-oji.

Be šių konkrečių jubiliejinių dienų popiežius savo ruožtu simboliniais gestais ir veiksmais „apkeliaus“ egzistencinius pakarsčius, kad būtų paliudyta artumas ir dėmesingumas vargšams, kenčiantiesiems, atstumtiems ir visiems stokojantiems. Vyskupijų ganytojai ir kunigai bus kviečiami tuos pačius gestus atlikti bendrystėje su popiežiumi, kad visus pasiektų Bažnyčios gailestingumo ir artumo ženklas.

Į Romą atvysiantiems pavieniams piligrimams bus paskirtos kelios centrinės bažnyčios, kuriose galės patirti Romos vyskupijos svetingumą, dvasiškai pasirengti žengimui pro Romos bazilikų Šventąsias duris. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.