2015-05-01 13:41:00

Kardinal Sandri reser till Irak


Den 5 maj reser kardinal Sandri, som är prefekt i Kongregationen för de Orientaliska Kyrkorna, till Irak för att föra påvens välsignelse och uppmuntran till landets myndigheter för vad de gör i stödet för de kristna och de övriga religiösa samfunden, som är utsatta för en hård förföljelse. Resans första etapp blir huvudstaden Baghdad, där kardinalen Sandri kommer att fira en Mässa i den kaldeiska katedralen och träffa flyktingarna som är omhändertagna  i några av kyrkans institutioner. Kardinal Sandri beger sig sedan till Erbil i det irakiska Kurdistan och till Ankawa där de evakuerade kristna  från Niniveslätten har funnit en tillflykt.

Men innan resan till Irak deltog kardinal Sandri i invigningen av ett internationell möte som kommuniteten Sant´Egidio, har organiserat i den syditalienska staden Bari för att tala kring temat ”vilken framtid har de kristna i Mellanöstern?”.

Kardinal Sandri säger till Vatikanradion att med denna förföljelse är det många kristna som ställer sig frågan ”kommer vi att lyckas överleva?”. Även om de utgör en liten minoritet kommer de att lyckas vara det salt som behövs i alla länder i Mellanöstern?  Ja, kardinalen Sandri anser att de kristna kommer att kunna stanna och  kvar och förbli där. Och de kommer att vara av stort värde för muslimerna och anhängarna av andra religioner som lever  i Mellanöstern och i Österlandet i allmänhet. 

Det är dock nödvändigt att materiellt göra slut på lidandet för de kristna. Kyrkan påminner om det ständigt  genom påven Franciskus´röst, säger kardinal Sandri.  Den katolska Kyrkan agerar ständigt, inte endast med ord, utan med solidaritet i denna humanitära katastrof. ”Vi ser hur Kyrkan genom det Påvliga Rådet Cor Unum, och genom Caritas Internationalis försöker att agera. Ord och handling från den Katolska Kyrkans sida, oupphörligt, för att anmäla de mycket allvarliga händelserna.

Kardinal Sandri talar om ländernas ansvar, länderna som kan ha ett inflytande för att stoppa detta våld och sedan skyldigheten för alla andra religioner att fostra de troende till att i den egna tron finna en drivkraft till dialogen och samarbetet och inte till hatet. Aldrig får detta våld ske i religionens namn.

Även  ROACO-kommittén, som samlar biståndsorgnisationer för de orientaliska Kyrkorna, besöker Kurdistan tillsammans med kardinal Sandri. ”Jag hoppas att deras och min närvaro utgör ett hopp”, säger kardinalen. ”Kanske tar det lång tid, men jag hoppas på en framtid för Irak och jag är säker på det”.
All the contents on this site are copyrighted ©.