2015-04-30 16:13:00

Toppmöte om klimatförändringarna


Efter ett toppmöte om miljön i Vatikanen, har världsledare kommit ut med ett gemensamt uttalande där de säger att beslutsamma åtgärder för att ta itu med klimatförändringarna är "en moralisk och religiös nödvändighet för mänskligheten".

Tisdagens möte om klimatförändringarna, med titeln ” Protect the Earth, Dignify Humanity: The Moral Dimensions of Climate Change and Sustainable Humanity”, organiserades av Påvliga vetenskapsakademin, Påvliga akademin för samhällsvetenskaper, ”Sustainable Development Solutions Network” och ”Religions for Peace”.

Över 100 experter deltog, däribland nobelpristagare, vetenskapsmän, politiker, representanter från näringslivet och den akademiska världen samt religiösa ledare.

I uttalandet står det att "klimatförändringen som människan har orsakat är en vetenskaplig verklighet och en beslutsam begränsning är en moralisk och religiös nödvändighet för mänskligheten".

"I detta moraliska kärnutrymme, spelar världens religioner en mycket viktig roll. Alla dessa traditioner bekräftar varje individs inneboende värdighet” och ”det gemensamma bästa för hela mänskligheten", står det.

Uttalandet fortsätter: "Världen har inom sina tekniska medel, finansiella medel och expertis möjlighet att mildra klimatförändringarna och samtidigt få ett slut på extrem fattigdom, genom tillämpningen av lösningar för en hållbar utveckling, inklusive användningen av koldioxidsnåla energisystem som stöds av informations- och kommunikationsteknik.

"Finansieringen av en hållbar utveckling, bland annat genom att mildra klimatförändringarna, bör förstärkas genom nya incitament till övergången till koldioxidsnål energi, och genom den obevekliga strävan efter fred, som också gör det möjligt att överföra offentliga medel från militärutgifter till angelägna investeringar för en hållbar utveckling. "

FN: s generalsekreterare Ban Ki-moon höll ett anförande i början av toppmötet och sa "om det någonsin funnits en fråga som kräver ett gemensamt engagemang" mellan regeringar, privata företag, det civila samhället och trosbaserade grupper, så "är det klimatförändringarna."

Han hoppas på en omfattande global klimatöverenskommelse vid klimatförhandlingarna i december i Paris. En viktig etapp kommer också FN-mötet för en hållbar utveckling (United Nations Summit to adopt the post-2015 development agenda), som kommer att äga rum inom ramen för FN:s generalförsamling i New York och där påven Franciskus kommer hålla öppningsanförandet den 25 september.

Påven Franciskus tog emot Ban Ki-Moon i en halvtimmeslång audiens i tisdags. Här stod frågorna om klimatförändringen och flyktingarna i centrum. Påven har många gånger understrykit det ömsesidiga beroendet mellan mänskligheten och Skapelsen och plikten att ta hand om den.
All the contents on this site are copyrighted ©.