2015-04-30 16:22:00

Kristīgās Dzīves kopiena – garīgās izaugsmes un kalpošanas ceļš


Iestāties taisnīguma un miera labā, atbalstīt laulātos un ģimenes, un doties pie cilvēkiem, kuri atrodas vistālāk, ir atstumti, trūcīgi, un kuriem visvairāk ir vajadzīga palīdzība – uz to pāvests mudina Kristīgās Dzīves kopienas locekļus, kuri 30. aprīlī ieradās audiencē pie viņa no Itālijas un citām zemēm, tai skaitā, no Latvijas. Francisks tikās ar minētās kopienas un Studentu Misionārās līgas pārstāvjiem. Šajās dienās viņi piedalās saietā, kas notiek Romā, par tematu „Pāri mūriem”. Klātesošie stādīja priekšā Svētajam tēvam savas darbības projektus, kuros, cita starpā, ietilpst centieni panākt to, lai Eiropa vairāk iesaistās migrantu uzņemšanā, kā arī solidaritātes ar Sīrijas kristiešiem veicināšanā.

Iepriekš sagatavoto pāvesta uzrunu audiences dalībnieki saņēma rakstiskā veidā. Viņš atgādina, ka Kristīgās Dzīves kopiena balstās uz sv. Ignācija garīgumu un tai ir mariāniskas saknes. Kopienas locekļi izceļas ar dziļu garīgo dzīvi, apustulisko dedzību un nesavtīgu kalpošanu Baznīcai un sabiedrībai. Iezīmējot dažas viņu dzīves un darbības vadlīnijas, Francisks tos aicina, pirmkārt, izplatīt taisnīguma un miera kultūru. „Sastopoties ar nevienlīdzību un korupciju, un redzot notiekošās sadursmes”, viņš saka, „jūs esat aicināti veltīt sevi kopējam labumam, kalpojot cilvēkiem arī politikā. Kā apgalvoja svētīgais Pāvils VI, tā ir mīlestības visaugstākā un visprasīgākā izpausme. Ja kristieši atteiktos tieši iesaistīties politikā, viņi noliegtu savu misiju – ticīgo laju misiju būt par sāli un gaismu pasaulē arī tādā veidā”.

Otrkārt, Kristīgās Dzīves kopienas locekļus pāvests mudina iesaistīties pastorālajā darbā ar ģimenēm. Viņu uzdevumu lokā ietilpst arī jauniešu sagatavošana laulībām, kā arī atbalsta sniegšana tiem laulātajiem, kuri ir šķīrušies un cieš no tā, ka nav izdevusies viņu laulība. Viņi ir aicināti palīdzēt ģimenēm dažādās grūtībās un atbalstīt ģimenes locekļus ticības ceļā.

Treškārt, Svētais tēvs aicina viņus būt par misionāriem, doties pie nabagiem, tiem, kuri dzīvo perifērijās un kuriem ir vajadzīga palīdzība. Šajā kontekstā Francisks pauž garīgo tuvumu tām tautām, kuras cieš no kariem, un mudina visus apliecināt viņām savu mīlestību un solidaritāti. Viņš atgādina, ka Kristīgās Dzīves kopienas aicinājums ir miera tiltu veidošana, kā arī darbs ar jauniešiem. Lai atjaunotu sabiedrību, jāsāk ar jauniešiem – uzsver pāvests. Kā jau iepriekš norādīts, uz tikšanos ar Svēto tēvu ieradās Kristīgās Dzīves kopienas locekļi un draugi arī no Latvijas. Pie mikrofona ludzāniete Ērika Bondarenko:
All the contents on this site are copyrighted ©.