2015-04-29 15:59:00

Popiežiaus bendroji audiencija. Kvieskimės Jėzų į vestuves


Trečiadienio bendrosios audiencijos dalyviams sakytoje kalboje popiežius Pranciškus tęsė savo katechezę šeimą. Paskutinius du kartu komentavęs Pradžios knygą, šio trečiadienio katechezę popiežius pradėjo primindamas pirmąjį Jėzaus stebuklą, padarytą vestuvių pokylio metu Galilėjos Kanoje.

Jėzus ne tik dalyvavo vestuvėse, bet pritrūkus vyno, vandenį paversdamas vynu, jis išgelbėjo pokylį. Pirmas stebuklingas ženklas, kuriuo jis apreiškia savo šlovę, įvyko santuokos kontekste. Nuo Kanos vestuvių daug kas pasikeitė, tačiau Kristaus duotas ženklas pasiliko visiems laikams.

Šiandien vis mažiau žmonių tuokiasi. Toks yra faktas, - sakė Pranciškus. Jaunimas nenori tuoktis. Daugelyje šalių vis daugiau skyrybų, vis mažiau gimsta vaikų. Nesugebėjimas gyventi kartu kaip šeima, kaip pora, ardo žmonių tarpusavio ryšius, o pirmieji nuo to nukečia vaikai. Jei tu vaikystėje susiduri savo tėvų netvaria santuoka, tuomet ir tavo santuoka bus netvari. Daug jaunų žmonių iš viso atmeta neatšaukiamo ryšio ir tvarios santuokos idėją. Manau, kad turime rimtai pagalvoti, - sakė popiežius, - kodėl tiek daug jaunų žmonių nesijaučia esą pasiruošę santuokai. Tai provizoriškumo kultūra. Viskas laikina, nieko galutinio.

Kodėl jaunimas nenori tuoktis? Kodėl renkasi kitokias sugyvenimo formas, su ribota atsakomybe? Kodėl tiek daug žmonių, taip pat ir pakrikštytųjų, yra praradę pasitikėjimą šeima? Reikia pasistengti tai suprasti, jei norime surasti sprendimą.

Lemia ne tik ekonominiai sunkumai, nors ir jie labai svarbūs. Daugelis mano, kad pastaraisiais dešimtmečiais įvykusius pasikeitimus nulėmė moterų emancipacija. Tačiau ir šis argumentas neteisingas. Tai Netiesa! Tai įžeidimas! Tai maskulinizmas, kuris visada nori valdyti moteris. Naudodami šį argumentą, elgiamės niekingai kaip Adomas, kuris į Dievo klausimą „kodėl valgei vaisių?“ atsakė: „Jinai man davė“. Visada kalta moteris. Vargšė moteris! Turime ginti moteris!

Dievo palaiminta santuoka saugo tą vyro ir moters ryšį, kurį Dievas palaimino sukurdamas pasaulį; ji laiduoja santuokinio ir šeimyninio gyvenimo gerovę ir ramybę, - sakė popieižus. Šis nepaprastas vyro ir moters ryšio kilnumas pirmaisiais krikščionybės amžiais nugalėjo didžiulį neteisingumą moterų atžvilgiu,  kuris tuo metu laikytas priimtinu. Tais laikais vyras turėjo teisę išsižadėti žmonos. Šeimos Evangelija įveikė šį paprotį. Krikščionybės atnešta radikali sutuoktinių lygybė šiandien turi duoti naujų vaisių.

Dėl to me, krikščionys, šioje srityje turime daugiau reikalauti. Turime ryžtingai remti reikalavimus, kad už vienodą vyrų ir moterų darbą būtų mokami vienodi atlyginimai. Reikia griauti kai kam savaime suprantamą dalyką, kad vyras uždirba daugiau. Nėra tokios teisės. Nelygybė tai skandalas! Tuo pat metu turime pripažinti kaip visada brangią vertybę moterų motinystę ir vyrų tėvystę, visų pirma vaikų labui.

Brangieji broliai ir seserys, - sakė Pranciškus baigdamas katechezę, - nebijokime Jėzaus ir jo motinos Marijos kviestis į vestuves. Kai krikščionys tuokiasi „Viešpatyje“, jie tampa veiksmingu Dievo meilės ženklu. Krikščionys tuokiasi ne dėl savęs. Jie tuokiasi Viešpatyje visos savo bendruomenės, visos visuomenės labui. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.