2015-04-29 08:44:00

Påvens encyklika om miljön är klar


Kanslern för den Påvliga Vetenskapsakademin msgr. Marcelo Sanchez Sorondo, berättar att påven Franciskus encyklika med fokus på miljöfrågor är klar. Den översätts nu till olika språk och väntas komma ut i slutet av maj, början på juni.

Msgr. Sorondo berättar att encyklikan utgår från två synvinklar. Dels den bibliska som handlar om att människan är väktaren som måste förvalta skapelsen på ett hållbart sätt. Detta skrev påven Paulus VI om i Populorum Progressio och det omfattar social integration, och jordbruk som uppfyller folkens verkliga behov. Dels situationen på jorden. Vad gäller skapelsen kan inte vi ingripa men men vi kan påverka den ur en naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig synvinkel. Encyklikan kommer att beröra dessa två teman.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon har uttryckt sin tacksamhet för denna encyklika och talar om att vetenskap och religion hör samman. Detta är helt i linje med påvarnas encyklikor som nästan alltid förenar tro och förnuft. Msgr. Sorono förklarar att utan förnuft kan man inte resonera. Tron är organiserad i begrepp, så tro och förnuft hör ihop från början. 
All the contents on this site are copyrighted ©.