2015-04-29 16:22:00

Kunigų kongregacijos prefektas prisiminė „pirmąją meilę“


Pirmadienį užbaigdamas vizitą Kuboje, Kunigų kongregacijos pirmininkas kardinolas B. Stella aplankė Kubos prezidentą Raulį Castro. Susitikimui, kuriame dalyvavo Apaštališkosios nunciatūros ir kiti Kubos valdžios atstovai, ypatingą dėmesį skyrė oficialioji Kubos spauda, pranešusi, jog Kubos prezidentas Castro ir kardinolas Stella nuoširdžiuose pokalbiuose aptarė bendro intereso temas, o jų bene pati svarbiausia – būsima popiežiaus Pranciškaus apaštališkoji kelionė į Kubą rugsėjo mėnesį.

Kardinolas Stella atvyko į Kubą trečiadienį, tą pačią dieną, kai buvo oficialiai pranešta apie Pranciškaus planus aplankyti salos gyventojus. Jis lankėsi keliose Kubos vyskupijose, susitiko tiek su vyskupais ir sielovados vadovais, tiek su vietiniais valdžios pareigūnais, tačiau pagrindinis jo kelionės tikslas buvo „tarnybinis“: Kunigų kongregacijos prefektas ypatingą dėmesį paskyrė kunigams, susitikimuose aptarė kunigų pastoracinio stiliaus bruožus.

Mišiose Havanos katedroje sekmadienį, kuriose be kitų dalyvavo Havanos arkivyskupas kardinolas Jaime Lucas Ortega y Alamino, kardinolas Stella įvardijo keturis pagrindinius kunigo bruožus, pagal kurios galima atpažinti tikrąjį ganytoją: jis pasirengęs aukotis už savo kaimenę, pažįsta avis ir avys pažįsta jį, jaučiasi kaip misionierius toliausiai esančiųjų atžvilgiu ir siekia vienybės skirtumuose, žino, kad neapsieis be Dievo malonės.

Paskutiniąją kelionės Kuboje dieną Kongregacijos prefektas dalyvavo susitikime su Havanos provincijos kunigais, jiems priminė popiežiaus Pranciškaus mokymą apie kunigo figūrą ir misiją, kuriuos susumuoja trys žodžiai: mokinys, ganytojas, pranašas.

Kunigas mokinys. Mokinys nepamiršta savo „pirmosios meilės“, kasdien pakartoja Viešpačiui savo pirmąjį „taip“, kurį ištarė tada, kai atsiliepė į pašaukimą Juo sekti. Mokinio pašaukime svarbu nuolat tęsti kelionę, nors tenka parpulti, ir eiti pirmyn, žengiant po žingsnį. Todėl svarbu ugdyti maldą, kunigų draugystę, brolystę ir bendrystę.

Kunigas ganytojas. Geru ganytoju nebūsi nepabuvęs pavyzdinga avimi: nuolankia ir paklusnia Viešpačiui per jo Bažnyčią, vyskupo asmenyje. Kunigo ganytojiškumo raktažodžiai yra „artumas“ ir „gailestingumas“: artumas savo kaimenei ir gailestingumas savo vargdienėms avims. Kunigas pašauktas itin artimai bendrauti su jomis, jausti ganomųjų žmogišką trapumą ir kančias.

Kunigas pranašas. Kunigo pranašiškumas grįstas pašaukimu skelbti, pasakė kardinolas Beniamino Stella. Kunigas turi mokėti ne tik kalbėti žmonėms apie Dievą, bet ir Dievui apie žmones, pavesti į Dievo rankas visus, kuriems per dieną buvo naudinga jo pranašiška ir ganytojiška tarnystė. Ir čia, centrinėje vietoje malda. Kunigas, sugebantis būti tokiu užimtu, kad nebelieka jam laiko Viešpačiui, serga „Mortos“, t.y. besaikio veiklumo liga, pasakė kardinolas pacituodamas iš popiežiaus Pranciškaus įvardytų „dvasininkų ligų“ sąrašo. Pastoracinė veikla, kurioje nėra vietos kunigo intymumui su Viešpačiu yra tuščia ir sterili pastoracija, pridūrė kalboje kunigams Kunigų kongregacijos prefektas. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.