2015-04-28 11:10:00

Vetenskapsakademin: klimatförändringens moraliska dimensioner


Drottning Silvia avslutade sin heldag i Rom med att äta middag med FN: s generalsekreterare Ban Ki-moon, som idag deltar i en annan konferens i Vetenskapsakademin, om klimatfrågor.

Påven Franciskus har gett Vetenskapsakademin i uppgift att organisera en konferens som betonar de moraliska dimensionerna av klimatförändringarna: hur vi producerar energi för våra samhällen och behovet av att skydda och hjälpa de minsta bland oss.

Kärnproblemet för konferensen är att diskutera klimatförändringarnas olika dimensioner och nackdelarna och fördelarna med en stor minskning av användningen av fossila bränslen, med insikten att det bara finns två andra energikällor som effektivt kan ersätta dem, kärnkraft och stora kraftverksdammar.

Konferensen har också en moralisk plikt inför de fattiga, nämligen att hjälpa dem att hitta sätt att inte förbli fattiga, med insikten att det är omoraliskt att beröva dem de tekniska hjälpmedel som krävs för att lyfta sina samhällen ut ur fattigdomen.

Huvudtalare under konferensen är ordförande vid det Påvliga Rådet för Rättvisa och Fred, kardinal Peter Turkson och FN: s generalsekreterare Ban Ki-moon.
All the contents on this site are copyrighted ©.