2015-04-28 16:04:00

Påven prästvigde 19 män på den Gode Herdens söndag


Påven Franciskus prästvigde 19 män i söndags på den Gode Herdens söndag. Denna dag inbjuder kyrkan oss att reflektera kring betydelsen av kallelser, och att be för dem. Hela den kristna gemenskapen har ansvaret för att främja kallelser.

Under sin predikan varnade han prästerna för att vara fåfänga präster som lever för sin egen njutning skull snarare än för Gud. "En präst är en ful präst om han lever för sin egen njutning," sa påven Franciskus och tillade att en sådan präst "beter sig som en påfågel".

Påven ledde den traditionella mässan i Peterskyrkan den 26 april, under vilken han, som biskop av Rom, prästvigde 19 män för Roms stift.

Under mässan läste påven den standardpredikan som baserar sig på den italienska upplagan av Pontificale Romanum för prästvigningen av präster, men han lämnade flera gånger texten för att ge några råd till de män som prästvigdes.

I sina kommentarer, sa han att präster bör inspirera Guds folk med sina predikningar och se till att de inte är uttråkade. Se till "att era predikningar inte är tråkiga; att era predikningar når folkets hjärtan, eftersom det kommer från era hjärtan", sa han. "Vad du säger till dem är vad du har i ditt hjärta."

Påven varnade också mot att förkunna Guds ord utan att ge ett gott exempel. "Ord utan exempel är tomma ord", sa han. "De är idéer som inte når hjärtat, och kan även orsaka skada."

Påven gav männen ytterligare råd i utförandet av sitt ansvar som präster. Han sa att de inte skulle "rusa" genom mässan. Snarare: "Imitera det som ni firar," eftersom "det inte är en artificiell rit".

På tal om deras ansvar som präster att erbjuda sakramenten, sa påven att de "aldrig bör neka dopet till den som ber om det".

Beträffande botens sakrament, sa han till de nya prästerna att biktstolen är en plats där de är kallade "att förlåta, inte att fördöma". "Imitera Fadern som aldrig tröttnar på att förlåta", sa han.

Efter mässan, bad påven Franciskus Regina Caeli från det påvliga palatset med utsikt över Petersplatsen och sa att de nya prästerna är kallade att leva ett pastoralt liv som efterliknar den Gode Herden.

Han påminde om att den fjärde söndagen i påsk kallas för den Gode Herdens söndag, och att det är ett tillfälle att reflektera över att Jesus är den Gode Herden och om vad han gör för sina får. "Den Gode Herden", sa han, "ger sitt liv, han offrar sitt liv för oss alla."
All the contents on this site are copyrighted ©.