2015-04-28 18:09:00

Nepal: Caritas står i främsta linjen i hjälparbetet


Caritas står i  främsta linjen i hjälparbetet efter jordbävningen i Nepal.  Chefen för Caritas Nepal, fader Pius, säger att ”vi arbetar tillsammans med andra Caritas-avdelningar för att ge största möjliga hjälp. Många religiösa grupper och volontärer samarbetar med oss och delar ut mat, vatten, filtar och läkemedel.”

Även jesuiterna i Nepal engagerade sig omedelbart i hjälpaktionerna. Det uppger jesuiternas föreståndare i Nepal, fader Tigga. Det finns 68 jesuiter i landet och ingen av dem har  drabbats av svåra skador. Rektorn för Saint Xavier school säger att skolan står öppen för att ge logi och mat till de nödlidande.  Skolan har nått två isolerade byar i Dhading-distriktet och givit befolkningen presenningar att skydda sig med och baslivsmedel.

När faran för nya skalv upphör kommer jesuiterna att granska situationen mer grundligt för att kunna sätta människorna i säkerhet. Vad vi nu behöver, säger fader Tigga, är stödet av bönen och  den materiella hjälpen från våra medbröder, vänner, Kyrkan och allmänheten för att  hjälpa dem som är trängande behov och sedan kunna inleda återuppbyggandet av landet efter jordbävningens katastrofala följder.

Även salesianerna  i Nepal mår alla bra och deltar även de i katastrofarbetet. Salesianerna verkar i Nepal sedan 1990-talet och har två strukturer i Kathmandu och ytterligare två i andra delar av landet. De protestantiska Kyrkorna står i främsta linjen tillsammans med katolikerna för att hjälpa nepalesiska befolkningen.  På söndagen föll en protestantisk kyrka samman i Kathmandu efter det andra skalvet.  70 personer som befann sig inne i kyrkan för söndagsgudstjänsten förlorade livet. Sammanlagt har fem kristna kultplatser skadats och minst 500 kristna har dödats.

Den apostoliske vikarien i Nepal, msgr. Simick säger: ”vi ber alla att  förena sig  med oss i hjälpen till den drabbade befolkningen”.

    
All the contents on this site are copyrighted ©.