2015-04-28 12:48:00

Drottning Silvia på den Påvliga Vetenskapsakademin "Vi måste ge barnen en röst!"


Drottning Silvias dagsbesök i Vatikanen på måndagen förlöpte väl, trots ett fullspäckat program. Efter den privata audiensen med påven Franciskus på förmiddagen i det Apostoliska Palatset, hann den svenska delegationen precis byta om innan det var dags att bege sig till den Påvliga Vetenskapsakademin där först lunch och sedan seminarium väntade.

Vetenskapsakademins ordförande Msgr. Sanchez Sorondo hade låtit duka upp i en av de antika salarna i Pius IV ”cascina” – ett litet hus mitt i Vatikanträdgårdarna, och efter lunchen förflyttade sig sällskapet till akademins aula, där drottning Silvia inledde seminariet om trafficking med särskild fokus på barn, genom att berätta om sina erfarenheter med Childhood Foundation som hon grundade för 16 år sedan. Hon beskrev sin förvåning över hur hon trodde att hon med sitt beslut att arbeta för att främja barnens rättigheter, hade valt något icke-kontroversiellt, men som sedan hade visat sig vara mycket kontroversiellt.

Drottningen berättade om hur hennes första engagemang hade varit kampen mot barnpornografi, och hon beskrev sin fullkomliga förvåning över att då ha upplevt hur vuxna sätter sina rättigheter före barnens rättigheter, ”särskilt när de involverade barnen utsattes för den värsta sortens exploatering”.

”Vi borde verkligen inte behöva diskutera barnens rättigheter, det borde vara en självklarhet”, sa drottningen uttryckligen, ”och ändå vet vi att 1,2 miljoner barn är inblandade i sexuell människohandel globalt”.

Drottning Silvia sa att en stor kraftansträngning måste göras i förebyggande syfte, så att barn aldrig hamnar på marknaden, och särskilt engagera oss i situationer där barn som mest riskerar att utnyttjas och exploateras. Hon citerade Martin Luther King när hon påminde om att “Den värsta tragedin är inte de onda människornas grymhet och förtryck, utan de goda människornas tystnad om detta”, vilket är något som även påven Franciskus ofta återkommer till när han påminner om allas ansvar att försvara de minsta, mest utsatta och hotade människorna.

”Vi är här idag för att se till att våra röster hörs, för det är genom oss som barnen kan få en röst och bli hörda!”

Kardinal Turkson som talade efter drottningen påminde om traffickingfenomenets omfattande ansikte och nämnde organhandel, prostitution, pornografi, narkotikahandel, påtvingat tiggeri; förklädda former av adoption; tvångsäktenskap; barnsoldatsrekrytering, barn som behandlas som slavar i terroristgrupper; liksom tvångsarbete inom olika områden.

Kardinal Turkson sa att barnhandel och andra former av barnslaveri fortfarande är möjliga, eftersom vi lever i en värld som är "splittrad av girighet i strävan efter enkel vinning, sårad av en själviskhet som hotar människornas liv och familjen”, och citerade så påven Franciskus påskbudskap 2013. ”Kampen mot korruption måste höjas till de högsta av prioriteringar”, sa kardinalen.

Efter honom talade barn- och jämställdhetsminister Åsa Regner om Sveriges planer att göra barnkonventionen till svensk lag, och hon återkom flera gånger till hur den svenska jämställhetspolitiken kan forma männen att värdera kvinnan högre. Visserligen är inte alla offer för sexhandel flickor, vilket ministern noga underströk, men säljare och köpare är huvudsakligen män.

Missionärssyster Eugenia Bonettis berättelse om hur hon och hennes medsystrar räddar prostituerade från gatan sedan 25 år, berörde åhörarna. Efter henne plockade prof. Martin Ingvar från det Karolinska Institutet, upp syster Bonettis uppmaning till förebyggande arbete, då han satte fokus på hur skadligt det är med traumatiska upplevelser och stress tidigt i livet, även på lång sikt, och han beskrev ur vetenskapligt perspektiv, svårigheterna för hjärnan att utvecklas vidare och återhämta sig.

Sist talade justitiekansler Anna Skarhed om den svenska sexköpslagen, och även om det är en lag som förklarar sexköp brottsligt, underströk hon vikten av att arbeta bortom kriminalisering av människohandel. Hon förklarade att den mest glädjande aspekten enligt henne med den svenska sexköpslagen, är förutom att antalet sexköp har gått ner, så har den fungerat normativt och den har förändrat synen på sexköp.

Ambassadör Lars-Hjalmar Wide modererarde efterföljande panelsamtal, som p g a den knappa tiden mest belyste hur komplext och omfattande människohandel är, och att det inte är färdigtalat om ämnet. 

Efter seminariet fick journalisterna möjlighet att tala med Drottning Silvia och de andra deltagarna i den svenska delegationen. Drottningen beskrev sitt intryck av påven Franciskus: ”en mycket varm människa med ett stort hjärta. Han ger ett sånt härligt intryck av att han menar vad han säger och att han verkligen tar dessa frågor på allvar.”

Prinsessan Madeleine sa att Chris, som är katolik hade varit mycket berörd av att möta påven och att det hade varit väldigt speciellt för honom. Under morgonens privata audiens var Chris den enda i den svenska delegationen som knäböjde i mötet med påven Franciskus. 

Drottning Silvia underströk hur trafficking hade varit huvudpunkten även under hennes samtal med påven Franciskus. ”Jag tog upp traffickingproblemet med honom och tackade för seminariet. Vi talade även om flyktingsituationen i Syd Italien, och om flyktingar överhuvudtaget, och påven uttryckte sin stora tacksamhet till Sverige, för vad Sverige gör för att hjälpa flyktingar, och mot trafficking, med regeringsmedlemar som deltar i seminariet.”

Drottning Silvia sa att hon hade bjudit påven Franciskus till Sverige, och påven hade svarat att han gärna skulle komma, att han alltid har beundrat Sverige och att landet ligger honom varmt om hjärtat.”

Drottning Silvia berättade att hon hade "fått en fin medalj av påven, och en bok på tyska som påven hade skrivit". Sen berättade hon om de tre bönböckerna som hon hade med sig till påven, Drottning Silvias bönbok, Viktorias bönbok och Estelles bönbok, och hon berättade hur hon och kungen hade samarbetat i framställandet av en av dem. I Vatikanens pressmeddelande läser vi att ”påven visade en äkta uppskattning över de tre bönböckerna och drottning Silvias vilja att lära barn att be”.

Prinsessan Madeleine fick frågan om det hade varit en tung dag, höggravid som hon är, och hon svarade att "magen inte hade varit tung, men att ämnet hade varit det". Hon sa att "det är viktigt att fokus är på ämnet, trafficking, och att hon uppskattade att media fokuserade så mycket som möjligt på det. 

Lyssna här till drottningens ord: 
All the contents on this site are copyrighted ©.