2015-04-27 13:37:00

Påven leder de troende i en bönestund för Nepal


Under söndagens Regina Caeli ledde påven Franciskus tusentals människor i en bönestund för offren efter lördagens jordbävning i Nepal.

Efter Maria-bönen på Petersplatsen, sa påven: "Jag vill uttrycka min närhet till befolkningen som drabbats av en kraftig jordbävning i Nepal och i grannländerna. Jag ber för offren, för de sårade, och för alla dem som lider på grund av denna katastrof. Må de uppbäras av broderlig solidaritet. "

Påven bad sedan en ”Ave Maria” för de människor som dog efter den förödande jordbävningen. Den aktuella dödssiffran är för närvarande minst 3,326 personer.

När nyheten om katastrofen först nådde omvärlden, sände kardinal Pietro Parolin ett telegram å påvens vägnar för att uttrycka sina kondoleanser, sin närhet i bön och att han följer utvecklingen i landet med stor oro och delar de drabbades lidande.
All the contents on this site are copyrighted ©.