2015-04-27 16:42:00

Pápež vyzýva k modlitbe a solidarite s obyvateľmi Nepálu


Vatikán/Nepál 27. apríla - Svätý Otec František bol ihneď informovaný o zemetrasení v Nepále. Už v sobotu večer zaslal telegram Mons. Paulovi Simickovi, apoštolskému vikárovi Nepálu, v ktorom vyjadruje svoju bolesť a svoju solidaritu so všetkými, ktorí boli postihnutí touto katastrofou a ubezpečuje všetky rodiny obetí o svojej blízkosti v modlitbe. Pápež „zveruje duše obetí láskyplnému milosrdenstvu Všemohúceho a povzbudzuje občianske inštitúcie a záchranárskych pracovníkov, aby pokračovali vo svojej pomoci tým, ktorí boli tragédiou zasiahnutí. Na všetkých zvoláva požehnanie Všemohúceho ako prísľub uzdravenia a útechy.“

Pri včerajšom poludňajšom stretnutí s pútnikmi na modlitbu Raduj sa, nebies Kráľovná, vyjadril svoje spolucítenie a duchovnú podporu všetkým zasiahnutým v Nepále i okolitých krajinách. Pútnikov na Námestí sv. Petra vyzval k modlitbe Zdravas Mária slovami:

„Drahí bratia a sestry, chcem uistiť o svojej blízkosti národy postihnuté silným zemetrasením v Nepále a susedných krajinách. Modlím sa za obete, za ranených a za všetkých, ktorí trpia následkami tejto katastrofy. Kiežby mali podporu bratskej solidarity. A modlime sa k Panne Márii, aby im bola nablízku.“

Scéna devastácie, vyše 3700 mŕtvych a viac ako 6000 zranených, v niektorých dedinách 70% domácností úplne zničených. Toto je obraz z Nepálu po sobotnom zemetrasení o sile 7,9, po ktorom nasledovalo ďalších 45 otrasov.

Ako hovorí páter Pius Perumana, jezuita, riaditeľ miestnej pobočky Charity, ktorá je plne zaangažovaná do poskytovania pomoci a naliehavo žiada o medzinárodnú pomoc, počet obetí môže rásť: odhady s ohľadom na postihnuté okresy „môžu dosiahnuť šesť tisíc ľudí“.

„Situácia je vážna, veľmi vážna: Ľudia sú na ulici bez strechy nad hlavou... V mnohých oblastiach Káthmandu pršalo a teploty veľmi po klesli. Okrem toho je tu problém nedostatku potravín, pitnej vody ... Obyvateľstvo má okamžitú potrebu prístrešia, potravín, hygienických balíčkov. Záchranné operácie pokračujú bez zastavenia, pretože mnoho ľudí zostalo uväznených vnútri zrútených budov: ani nevieme, či títo ľudia sú živí alebo mŕtvi. Je tu atmosféra beznádeje.“

Pomoc je podľa riaditeľa Charity Nepál na ceste, ale problém je, že jediné medzinárodné letisko, ktoré majú, je veľmi malé a je už naplno využité. Na zásobovanie okrajových častí oblasti Káthmandu by bolo potrebné poslať na pomoc vrtuľníky. Zemetrasenie – najsilnejšie za 81 rokov – postihlo 29 zo 75 okresov krajiny. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) hovorí o „veľmi vážnej situácii“: všetky parky vrátane bývalého kráľovského paláca v hlavnom meste sú obsadené vysídlenými osobami. Nemocnice sú v kolapse. Konferencia biskupov Talianska zaslala 3 milióny eur ako urgentnú pomoc krajine prostredníctvom Mons. Salvatora Pennacchia, apoštolského nuncia v Indii a Nepále. -jk-
All the contents on this site are copyrighted ©.