2015-04-27 09:30:00

Nya Zeeland. Katoliker och anglikaner ber om transparens av handelsavtal


De katolska och anglikanska biskoparna i Nya Zeeland ber landets regering om en större transparens vad gäller frihandelsavtalet Trans-Pacific Partnership (TPP). TPP är ett förslag om frihandel mellan USA, Canada och tio länder i Sydostasien som nu förhandlas. I brevet skriver biskoparna att Nya Zeeland ordentligt bör utvärdera avtalets effekter. De anser att bristen på insyn och allmänhetens delaktighet i TPP skapar stor oro och en känsla av obehag i landet. De tror att landets fattiga kommer att missgynnas av partnerskapet.

Appellen till regeringen är alltså att allvarligt överväga tanken på att göra utkastet av TPP tillgängligt så att medborgarna kan vara med och värdera det.

De katolska och anglikanska biskoparna i Nya Zeeland ber landets regering om en större transparens vad gäller frihandelsavtalet Trans-Pacific Partnership (TPP). TPP är ett förslag om frihandel mellan USA, Canada och tio länder i Sydostasien som nu förhandlas. I brevet skriver biskoparna att Nya Zeeland ordentligt bör utvärdera avtalets effekter. De anser att bristen på insyn och allmänhetens delaktighet i TPP skapar stor oro och en känsla av obehag i landet. De tror att landets fattiga kommer att missgynnas av partnerskapet.

Appellen till regeringen är alltså att allvarligt överväga tanken på att göra utkastet av TPP tillgängligt så att medborgarna kan vara med och värdera det.
All the contents on this site are copyrighted ©.