2015-04-27 10:06:00

Hemsida för Barmhärtighetens jubelår


www.iubilaeummisericordiae.va är webbadressen till hemsidan tillägnad Barmhärtighetens jubelår. Jubileet kommer att inledas den 8 december genom öppnandet av Peterskyrkans heliga dörr.

På hemsidan kan man välja bland sex språk: engelska, italienska, franska, spanska, portugisiska och polska.  Där finns allt att läsa om jubelåret som har mottot Barmhärtiga som Herren. Det påvliga vapnet och logon för det Påvliga rådet för den nya evangelisationen, som påven har anförtrott evenemanget, ser man högst uppe på hemsidan.

Förutom video och foton relaterade till ceremonin för utropandet av jubelåret, som ägde rum 13 mars i Peterskyrkan, kan man läsa bullan Barmhärtighetens ansikte som kom ut den 11 april. Påven Franciskus tal vid båda tillfällena finns även publicerad på hemsidan.

Sidan är kopplad till sociala medier som Twitter och Facebook. Dessutom finns det nyheter och fördjupningar skrivna av Vatikanradion och L'Osservatore Romano om förberedelserna inför jubileet och om aktuella frågor i kyrkan i världen. 
All the contents on this site are copyrighted ©.