2015-04-27 12:28:00

Drottning Silvia i privat audiens hos påven Franciskus


På måndagsförmiddagen tog påven Franciskus emot drottning Silvia under en privat audiens. Drottningen är i Rom för en heldag i Vatikanen, med främsta fokus på trafficking, och morgonens möte var en första etapp på ett intensivt dagsprogram.

I delegationen från Sverige deltog även prinsessan Madeleine, Chris och dottern Leonore, då även prinsessan Madeleine är engagerad i drottning Silvias arbete för barnens väl, genom drottningens Childhood Foundation. Men innan den övriga delegationen fick komma in i påvens privata bibliotek i det Apostoliska Palatset, talade drottningen och påven Franciskus privat i en halvtimme. Eftersom kungen inte närvarar under resan är det inte formellt ett statsbesök, utan samtalsämnet under dagen är människohandel, med särskild fokus på barn.

Att påven Franciskus är mån om att uppmärksamma kampen mot trafficking var tydligt från allra första början på hans pontifikat. Han återkommer ofta till frågan, som även var det centrala temat under hans fredsbudskap i år med titeln ”Inte längre slavar utan bröder och systrar”.

Påven Franciskus sa nyligen i sitt tal till Vetenskapsakademin att ”Vi måste vara mer medvetna om den nya ondskan som den globala världen vill dölja, eftersom den är skandalös och ”politiskt inkorrekt”. Påven drog sig då inte för att påpeka att många gånger så skyddas de moderna formerna av slaveri av institutioner som borde försvara mänskligheten från dessa brott.” Han la även ett stort ansvar på de nuvarande ekonomiska systemen, som är så vinstfokuserade, att de därför har bidragit till att nya former av slaveri har utvecklats på ett sätt som är "värre och mer omänskliga" än de tidigare.

I den svenska delegationen som påven tog emot under audiensen var förutom drottning Silvia, prinsessan Madeleine, Chris och lill-prinsessan Leonore, Sveriges barn- och jämställdhetsminister Åsa Regner, justitiekansler Anna Skarhed, professor Martin Ingvar, alla inbjudna att tala även under seminariet på Vetenskapsakademin.

Efter det privata samtalet bytte påven och drottningen gåvor. Drottning Silvia hade bland annat med sig tre böcker, Drottning Silvias bönbok, Viktorias bönbok och Estelles bönbok, som påven tittade länge på och uttryckte sin uppskattning över. 

Främste initiativtagare till drottningens dag i Vatikanen är Sveriges ambassadör vid den Heliga Stolen, Lars-Hjalmar Wide, som sedan tidigare hade följt drottningens engagemang internationellt för att stödja utsatta barn, och som nytillträdd ambassadör förstod att bekämpandet av människohandel var en av huvudpunkterna på påvens agenda. Han förde de båda samman kring denna fråga.

Därför fortsätter dagen på Vetenskapsakademin där personer inbjudna både från Sverige och Vatikanen ska belysa programmet ur olika synvinklar. Vetenskapsakademins kansler Msgr Sanchez Sorondo hade anordnat en lunch för sällskapet i Casina Pio IV i Vatikanträdgården, som en inledning till seminariet kl 14.30. Drottning Silvia inleder då arbetet med ett tal och därefter talar kardinal Peter Turkson, som är ordförande vid det Påvliga Rådet för Rättvisa och Fred. Efter honom talar barnminister Åsa Regner om den svenska regeringens arbete för att försvara barnens rättigheter och bekämpa människohandel. Efter denna översikt fortsätter Prof Margret Archer, belysa akademins handlingsplan, missionärssyster Eugenia Bonetti, berättar om sitt arbete på gatan för att rädda prostituerade ur denna härva, prof Martin Ingvar från Karolinska Institutet, ska belysa ur naturvetenskapligt perspektiv de långvariga skador det innebär för barn med traumatiska stress symptom. Sist talar justitiekansler Anna Skarhed om den svenska sexköpslagen som har fått internationell uppmärksamhet. 
All the contents on this site are copyrighted ©.