2015-04-25 16:14:00

Studentų kieme – diskusija „Miestas: Babelė ar Jeruzalė?“


Pirmadienį, balandžio 27 dieną, Popiežiškoji kultūros taryba Romoje rengia Studentų kiemą. Renginys, kurio tema „Miestas: Babelė ar Jeruzalė?“ vyks Nacionaliniame XXI amžiaus menų muziejuje. Studentų kiemo iniciatyva rengiama remiantis Popiežiškosios kultūros tarybos vykdomo Pagonių kiemo pavyzdžiu, garsėjančio kaip dialogo, susitikimo erdvė, kur diskutuojama įvairiomis aktualiomis mūsų amžiui temomis, kurios rūpi tiek tikintiems, tiek gyvenantiems toli nuo tikėjimo.

Kuriant Studentų kiemą siekta padėti jaunimui pasitelkti kultūros teikiamus įrankius, kad jie aktyviai dalyvautų tokiose diskusijose, kalbėtųsi apie šiandienos visuomenę kamuojančias krizes bei gvildentų egzistencines temas.

Šiame Studentų kiemo susitikime kalbės kardinolas Gianfranco Ravasi, Popiežiškosios Kultūros tarybos pirmininkas, bei keli žymūs italų kultūros pasaulio atstovai.

Tai jau trečias Studentų kiemo renginys, kuriame dėmesys skiriamas miesto problematikai. Deja, miestas šiandien dažnai tampa aplinka, persmelkta smurto, nusikaltimų, korupcijos, išnaudojimo. Studentų kiemas nori paraginti jaunimą atrasti miesto aplinkoje multikultūrinę ir laisvą terpę, prie kurios plėtros gali aktyviai prisidėti patys gyventojai.

Vatikano radijas
All the contents on this site are copyrighted ©.