2015-04-25 14:55:00

Påven: solidaritet äger fortfarande sin profetiska kraft


Ordet "solidaritet" äger fortfarande sin "profetiska kraft" idag, även om vissa människor kanske trodde att ordet hade haft sin tid, sa påven Franciskus på lördagen, under hans tal till medlemmar av Johannes Paulus II-stiftelsen.

Stiftelsen grundades genem ett påvligt dekret 1981 och utför välgörenhetsarbete inom utbildning, vetenskap, kultur och religion. Den har sitt huvudkontor i Vatikanen.

I sitt budskap, sa påven Franciskus att helgonförklaringen av Johannes Paulus II gav stiftelsens mission "en ny impuls," som gör den ännu "mer universell."

Stiftelsen erbjuder "ett stort bidrag" till främjandet av "det andliga arvet" efter Johannes Paulus II, tillade han. Han tackade medlemmarna för deras utbildningsinitiativ bland ungdomar och tillade att Johannes Paulus II hade en "stor kärlek för ungdomar och i synnerhet för deras själavård".

Stiftelsens arbete bidrar också till att förbereda präster och lekmän ”för dagens kulturella och pastorala utmaningar", sa påven och pekade på den polske påvens intresse för kyrkans sociallära.

En av "nyckelorden" inom kyrkans sociallära är "solidaritet", som är ett ord som kanske vissa människor trodde hade haft sin tid, sa påven. "Men i verkligheten, behåller det idag sin profetiska kraft", sa han.

Han uppmanade stiftelsens medlemmar att "leva denna solidaritet" med varandra och att vårda den genom ”en kristen gemenskap, fylld av bön och lydnad till Guds Ord."
All the contents on this site are copyrighted ©.