2015-04-25 17:57:00

Francisks pieņem audiencē Jāņa Pāvila II fonda locekļus


Ap 120 cilvēku sastāvā Vatikānā sestdien bija ieradušies Jāņa Pāvila II fonda locekļi. „Pāvesta Jāņa Pāvila II kanonizācija ir piešķīrusi jaunu impulsu jūsu darbam, kalpojumam Baznīcai un evaņģelizācijai,” teica Francisks fonda pārstāvjiem. Viņš atzīmēja, ka tie dod lielu ieguldījumu, lai šī svētā pāvesta garīgais mantojums turpina darīt auglīgu Baznīcas lauku un atbalsta tās gājumu vēsturē.

Pāvests jo īpaši pateicās par izglītojoša rakstura iniciatīvām, ar kurām fonds atbalsta jauniešus. Jānis Pāvils II pret jauniešiem vienmēr juta lielu mīlestību un rūpējās par viņu pastorālo aprūpi. Savukārt, fonds uztur dzīvu viņa harizmu un turpina tēvišķo aizbildniecību par tiem.

Fonda atbalstu saņem arī priesteri un laji, kuri vēlas bagātināt savu formāciju, lai sekmīgāk pavadītu savas kopienas mūsdienu kultūras un pastorālo izaicinājumu apstākļos.

Jānis Pāvils II ir atstājis bagātu un aktuālu sociālās mācības mantojumu. Viens no šī mantojuma atslēgas vārdiem ir „solidaritāte”.

„Varbūt kāds domāja, ka šim vārdam pienāks noriets,” teica pāvests Francisks, „taču īstenībā tas šodien glabā visu savu pravietisko spēku”. „Tāpēc,” vēlēja pāvests fonda locekļiem, „ir svarīgi, lai jūs šo solidaritāti vispirms īstenojat savā starpā, nemitīgi uzturot to ar kristīgā brālīguma garu, ko savukārt, dzīvina lūgšana un paklausība Dieva Vārdam.” Svētais tēvs novēlēja, lai to palīdz iegūt Jaunava un Māte Marija, kurai svētais Jānis Pāvils II konsakrēja visu savu dzīvi un savu pontifikātu.

I. Šteinerte/VR
All the contents on this site are copyrighted ©.