2015-04-23 11:08:00

Påven besöker Kuba innan han reser till USA


Påven Franciskus kommer att besöka Kuba i september 2015 innan han reser till USA.

Jesuitpater Federico Lombardi, Vatikanens presstalesman, berättade för reportrar den 22 april att påven har "fått och accepterat inbjudan från de civila myndigheterna och biskoparna i Kuba" och att han har beslutat att besöka landet innan han reser till USA.

Påven landar sedan i Washington den 22 september och han kommer att besöka Washington, New York och Philadelphia mellan den 23 och den 27 september. Men detaljerna rörande hans resa till Kuba kommer att presenteras vid ett senare tillfälle, sa pater Lombardi.

Påvens besök till Kuba och USA är ännu ett steg i Vatikanens fortsatta arbete med att normalisera relationerna mellan staterna. I december 2014 meddelade USA: s president Barack Obama och Kubas president Raul Castro att deras nationer arbetar med att återupprätta officiella diplomatiska förbindelser. Båda ledarna tackade påven Franciskus som har följt och främjat deras dialog.

Den amerikanska nyhetsbyrån Catholic News Service beskriver hur USA införde ett handelsembargo mot Kuba 1960 som en reaktion på förtrycket och brotten mot mänskliga rättigheter som följde den marxistiska revolutionen som installerade Fidel Castro vid makten 1959. President John F Kennedy utökade embargot och efterföljande presidenter behöll det.

I sitt årliga tal till diplomater som är ackrediterade vid Den Heliga Stolen, beskrev påven Franciskus islossningen mellan USA och Kuba som "ett exempel som står nära mitt hjärta om hur dialogen kan bygga broar."

Påvarna har ständigt uttryckt förhoppningar om att embargot skulle lyftas och att ländernas diplomatiska relationer skulle kunna normaliseras.

År 1998, rapporterar CNS, snart efter han blev ärkebiskop av Buenos Aires, i Argentina, publicerade dåvarande ärkebiskop Jorge Mario Bergoglio en liten bok med fokus på Johannes Paulus II: s tal och predikningar under sitt historiska besök i Kuba endast några månader tidigare. Texten underströk två viktiga punkter: Dialog är inte bara möjligt, men det är nödvändigt; och en uppriktig och ärlig dialog skulle gynna både USA och Kuba.

Samtidigt försvarade ärkebiskop Bergoglio upprepade gånger den katolska kyrkans fulla rättighet att predika evangeliet i Kuba och att tjäna de fattiga och marginaliserade och fördömde ideologiska system som förtryckte varje människas inneboende värdighet.

Under hans apostoliska besök i Kuba år 2012, underströk påven Benedictus XVI samma punkter. När han återvände till Rom, sa han att han hade rest till landet för att visa sitt stöd till den kubanska kyrkans mission "att förkunna evangeliet med glädje trots bristen på medel” och trots ”de svårigheter som kvarstår” innan religionen kan utföra sin andliga mission ”i det offentliga rummet."

Förhållandet mellan Kyrkan och det kommunistiska Kuba har förbättrats under senare år tack vare den pågående dialogen mellan Raul Castro och kardinal Jaime Ortega i Havanna.
All the contents on this site are copyrighted ©.