2015-04-23 10:35:00

Islamisk Stat vokser på grund af Vestens værdivakuum


Noget af det mest alarmerende ved Islamisk Stat, er dens evne til at tiltrække unge, som er uddannet og opvokset i Vesten. Det gælder både muslimer og konvertitter, som er opvokset uden muslimsk baggrund. Tal fra amerikanske efterretningstjenester viser at omkring 20.000 frivillige er rejst til Syrien eller Irak for at kæmpe for Islamisk Stat. Heraf kommer mindst 3.400 fra vestlige lande. I Danmark er der ifølge tal fra PET 100 unge, som er rejst til Mellemøsten for at tilslutte sig kampen for kalifatet. Tallene gælder ikke bare unge krigeriske mænd, men også kvinder. De rejser for at gifte sig med jihadisterne. For nylig stak tre 15 og 16-årige skolepiger fra Storbritannien af fra deres intetanende forældre for at gifte sig ind i den islamiske hær og på den måde give deres støtte.

Det store spørgsmål er: hvorfor? Hvorfor i alverden vender disse unge karriereplaner og velfærdssamfundets mange muligheder ryggen og underkaster sig jihadisterne brutale styre? Hvorfor ønsker unge kvinder at gifte sig med fanatikere, som de udmærket ved, halshugger, korsfæster og lemlæster anderledes tænkende?

Mange eksperter og politikere i Vesten forklarer sammenhængen socialpsykologisk: de unge er dårligt integerede, kommer fra sociale belastede og kriminelle miljøer eller mangler uddannelse og derfor er de lette ofre. Men meget tyder på at den forklaring langtfra rummer hele sandheden. I flere tilfælde er de unge militante ikke kriminelle unge fra ghettoer uden håb om en fremtid, men derimod ambitiøse veluddannede unge fra middelklassen.

Når Islamisk har stor så stor succes, er det fordi de spiller på en række værdier og religiøse behov, som er blevet frataget unge i Vesten.

Hvad unge i den vestlige verden i dag mangler, er et ideal, som er værd at dø for. Unge mennesker er idealistiske. De vil gerne finde et formål og en mening med livet, men i et samfund, der bliver mere og mere relativistisk og moralsk forvirret, er det svært for dem at finde et objekt for deres idealisme. ISIS repræsenterer et højere ideal: en ren islamisk stat med en veldefineret livsvej i overensstemmelse med Guds vilje. Det faktum at mænd er villige til at dø for dette projekt imponerer seriøst tænkende unge muslimer og ikke mindst konvertitter. Martyriet bekræfter sagens storhed og dem, som kæmper for den. Nedslagtning af mennesker, der ikke er muslimer, kan undskyldes. Målet helliger midlet.

Hvad har Europa og den vestlige verden at tilbyde til sammenligning? Køb af den nyeste iPhone? Satiretegninger? Kampen for legalisering af dyresex? Den Store Bagedyst? Hvem vil dø for det?

En anden væsentligt værdi, som unge i Vesten er blevet frataget er ansvarlighed. Unge har en evne til at tage ansvar i langt større grad end de bliver betroet i vestlige samfund. Det eneste det liberale, frisindede samfund forventer af dem, er, at de ”skal passe godt på sig selv”når de eksperimenterer med sex, druk og stoffer. De betragtes som helte, hvis de husker at bruge kondom hver gang eller har åndsnærværelse nok til at ringe efter en ambulance hvis en kammerat får et black-out af druk til gymnasiefesten.

ISIS rekrutteringen giver mulighed for helt andre udfordringer: et kald til at tjene noget, der er større end en selv. Det appellerer til en modenhed, som er svær at finde anvendelse for i det liberale samfund.

Men den allervæsentligste værdi, som unge i Vesten er blevet frataget, er troen på Gud. Det er ikke kun et spørgsmål om etnisk oprindelse og specifikke religiøse overbevisninger, men om ​​selve ideen om Gud og ens pligt overfor ham. Det religiøse instinkt er naturligt, især hos børn og unge, men i Vesten bliver det systematisk udsultet, kvalt og trampet på fra en tidlig alder. Troende må skjule deres tro og bliver ofte lunkne. Det er en nødvendighed for ikke at blive socialt og kulturelt isoleret i det sekulære Europa. Jihadisterne holder derimod bogstaveligt talt troens fane højt og svinger med den på flag. Det er noget at være stolt af. Unge kan se, at troen giver de militante et formål og mod til at hæve livet op på et heroisk niveau. Ville det ikke være værd at prøve i stedet for mere forbrug, bolig, bil og lån i banken og serielle skilsmisser?

Følelsen af fællesskab er også en vigtig faktor, som er gået tabt i Vesten. Individualismen kan være praktisk og nødvendig på vejen til toppen af karrieren, men den efterlader de fleste ensomme, familieløse, stressede og deprimerede. De militante og deres sympatisører taler om deres kolleger som brødre og søstre. Deres fælles ideal og formål bringer dem en ikke bare følelse af fællesskab, men de opfatter sig selv en slags storfamilie, der kun findes i fragmenterede udgaver blandt befolkninger i store vestlige byer.

Familiens sammenbrud spiller også ind i det samlede billede. Det mest forbløffende træk ved historierne om de unge, som ISIS rekrutter er, at ingen i deres familier anede, hvad der var under opsejling. Forældre kender ikke længere deres egne børn. Mange deler heller ikke adresse med deres børn mere end højst hver anden uge på grund af skilsmisser. Unge i Vesten lever i stigende grad deres eget liv bag en skærm, online, og betror sig ikke deres forældre. Og nettet er netop det sted, hvor ISIS rekrutterer flittigt med 100.000 propaganda tweets dagligt.

Unge reagerer forskelligt på det værdivakuum, der er opstået i Vesten. Nogle unge vælger den radikale militante vej for at opbygge et islamiske kalifat, der har klare og formulerede værdier. Andre unge reagerer passivt-aggressivt med en selvskadelig adfærd, som giver sig udslag i sanseløs druk, et alarmerende misbrug af rusmidler helt fra 13-14 års alderen. Forældre og skolelederne står magtesløse overfor det stigende forbrug af alkohol og stoffer på danske skoler og gymnasier. Vidner ikke også de danske teenageres selvdestruktion på en rungende tomhed? I en kultur med sunde og høje idealer reagerer unge ikke med enten at tilslutte sig en fascistisk, kynisk og pervers ideologi, hvor anderledes troende halshugges eller at drikke til man er døden nær hver weekend.

Vores unge lider under manglen på sunde værdier. Kristne værdier. Vi ser nu den bitre konsekvens af, at moderne vestlige samfund har ladet kristne værdier og idealer vige for sekularisme og relativisme, hvor enhver er overladt til sig selv og sin egen sandhed. Mangel på moralske rettesnore gøder jorden for islamisterne. En skønne dag bliver det måske dine børn eller børnebørn, som vil tro på, at paradis venter i islam, fordi de ikke blev opdraget i kristen tro, men til værdinihilisme.

Hvis vi ønsker at stoppe radikaliseringen, er flere overvågningsprogrammer, flere arbejdspladser til flygtninge og indvandrer langt fra tilstrækkeligt. Roden af problemet er åndeligt og religiøst. Det er ISIS og de radikale bevægelser der dominerer den værdimæssige scene i Vesten, fordi den kristne kirke og kristne stemmer er tavse og fraværende. Så længe man lukker øjnene for den åndelige dimension, vil problemerne med radikalisering og selvskadelig adfærd, kun tage til i omfang. Vi må igen tilbyde vores unge høje idealer, ansvar, moralsk renhed, tro, fællesskab, ægteskab og frem for alt, forældre, der ser omsorg for deres børn, som deres vigtigste mission i livet.

ISIS kan kun give de unge en perverteret parodi på disse ting. Vi må have nok omsorg for vores unge til at finde de sande værdier frem igen. 
All the contents on this site are copyrighted ©.