2015-04-23 15:36:00

Egypten: imamer och präster främjar mötets kultur


En stor grupp imamer som är knutna till sunniislams främsta lärosäte, universitetet al-Azhar i Kairo, inledde på onsdagen tillsammans med koptiska präster  en kollektiv mission genom att i några dagar besöka skolorna i den egyptiska  Minya-provinsen. Där håller man konferenser och debatter för eleverna för att främja mötets och fredens kultur som är viktig för en fredlig social och religiös samlevnad, poängteras det.

Syftet med  detta initiativ som stöds av storimamen al-Tayyeb på  al-Azhar universitetet och den koptisk-ortodoxe patriarken Tawadros II är att förstärka solidariteten i landet och främja den ömsesidiga toleransen som grundar sig på gemensamma värden, såsom medkänslan och solidariteten gentemot landsmännen som befinner sig i svårigheter.

”Mötena i skolorna sker under beskydd av en interreligiös organisation som skapades för en del år sedan av storimamen på al-Azhar och den koptisk-ortodoxe patriarken”, säger den koptisk-katolske biskopen i Minya. ”Organisationen har återupplivats den sista tiden såsom medel för att förebygga och lindra sekteristiska motsättningar i ett ögonblick då uppblossandet av den fundamentalistiska sekterismen verkade sätta landets enhet på spel. Det är sammanlagt ett fyrtiotal imamer och päster som nu besöker skolorna i Minya-provinsen och alla verka i vår region”, säger biskopen i Minya.

Ett liknande initiativ utfördes för någon vecka sedan i  en del skolor i Kairo.  Programmet syftar till att gradvis involvera skolorna i andra delar av Egypten som, liksom Minya-provinsen, plågas av sekteristiska konflikter. 

   
All the contents on this site are copyrighted ©.