2015-04-23 14:07:00

"Det finns så många martyrer i våra dagar!" Påven predikar


När påven Franciskus talade under morgonmässa i sankta Martas kapell i Vatikanen på måndagen erinrade han om de många kristna som förföljs och dödas för sin tro.

Med inspiration från den första läsningen ur Apostlagärningarna som berättar om steningen av Stefan och hans martyrdöd, den första kristna martyren, mindes påven "våra bröder som blev halshuggna på Libyens strand". Han nämnde även den pojke som brändes levande i Pakistan för att han var kristen”, och han  påminde om "migranterna som kastades över bord på öppet hav”, eftersom de var kristna.

Martyrer, behöver inget annat bröd, deras enda bröd är Jesus, och Stefan var inte beredd att förhandla eller hitta en kompromiss med dem som ville döda honom. Påven påpekade också att de som dödade Stefan ”täckte över sina öron och rusade på honom tillsammans på grund av Stefans ord.”

”Precis som Jesus hade Stefan att göra med falska vittnen och folkets ilska”, förklarade påven. ”Stefan påminde de äldste och de skriftlärde om att deras förfäder hade förföljt andra profeter som hade varit trogna Guds ord, och när han beskrev sin vision av himlen som öppnar sig och Människosonen som står på Guds högra sida ville de inte lyssna, utan kastade honom ut ur staden och började stena honom.”

"Det finns alltid någon som avvisar Guds ord. Guds Ord är obekväma när du har en sten i hjärtat, när du har ett hedniskt hjärta, eftersom Guds ord utmanar dig att gå bortom och försöka tillfredsställa din hunger med det bröd som Jesus talar om. I Frälsningshistorien har många martyrer dödats för sin tro och lojalitet till Guds ord, Guds sanning.”

Påven Franciskus fortsatte med att jämföra Stefans martyrium med Jesus: även han "dog fylld med den storslagna kristna förlåtelsen, i bön för sina fiender”.

De som förföljde profeterna trodde att de gav ära till Gud; de trodde att de var trogna Guds lära: "Idag vill jag understryka att kyrkans sanna historia är den om de heliga och martyrerna, de så många som förföljs och dödas av dem som trodde att de ägde sanningen, men som hade korrupta hjärtan.

"Det finns så många Stefan i världen i dessa dagar! Låt oss tänka på våra bröder vars halsar skars av på stranden i Libyen; låt oss tänka på den unge pojken som brändes levande för att han var kristen; Låt oss tänka på migranterna som  kastades över relingen på båten i det öppna havet av andra migranter för att de var kristna; Låt oss tänka på etiopierna som mördades därför att de var kristna ... och så många andra. Många andra som lider i fängelser för att de är kristna ... Kyrkan idag är en kyrka av martyrer: de lider, de ger sina liv och vi får Guds välsignelse av deras vittnesbörd.”

Påven påpekade avslutningsvis att det finns också många "dolda martyrer: de män och kvinnor som är trogna den Helige Andens röst. Han sa att de ofta betraktas med misstänksamhet, de förtalas och förföljs av så många moderna "fariséer" som tror att de besitter sanningen”.
All the contents on this site are copyrighted ©.