2015-04-23 11:57:00

Biskop: Föräldrarna till Heliga Thérèse "är en inspiration"


Salige Louis och Zélie Martin, föräldrarna till Heliga Thérèse av Lisieux, stod inför 2000talets problem och är en "inspiration för familjer i dag", enligt biskop Mark O'Toole i Plymouth, England. Deras reliker kommer till England under maj månad. Paret saligförklarades 2008.

Biskop O'Toole sa nyligen under ett möte om paret Martin: ”På 1800talet stod detta par med två-karriärer inför de utmaningar som vi står inför på 2000talet: att hitta en bra barnomsorg, uppnå professionell kompetens, ta hand om åldrande föräldrar, utbilda ett barn med särskilda behov" och "hitta tid att be och vara aktiva i sin församling".

Heliga Thérèse föräldrar, som gifte sig 1858, fick nio barn. De fem som överlevde spädbarnsåldern trädde in i ordenslivet. Zélie Martin dog av bröstcancer 1877 vid en ålder av 45, och lämnade sin man att ta hand om sina döttrar. "Som oss, kunde Louis och Zélie inte kontrollera sina förutsättningar. Livet kom till dem oväntat, precis som det kommer oväntat till oss ", sa biskop O'Toole. "Deras geni låg i hur de accepterade vad som hände med dem."

Louis och Zélie Martin var de första föräldrarna till ett helgon som saligförklarades och de första makarna i kyrkans historia som har en gemensam helgonförklaringsprocess. Påven Franciskus erkände ett mirakel som kan tillskrivas deras förböner förra månaden. En salig kan vördas offentligt i de stift där han/hon har verkat eller som på något sätt har en viss anknytning till honom/henne, men är man helgonförklarad, så kan vederbörande vördas offentligt över hela världen.
All the contents on this site are copyrighted ©.