2015-04-22 09:40:00

Kardinal Marx: Invandrares död på sin flykt över Medelhavet är ett misslyckande för EU


Tragedin som har skördat hundratals liv på natten mellan lördag och söndag utanför Malta göra att man frågar sig om EU tar situationen på allvar. Denna nya katastrof i Medelhavet är ett misslyckande för den Europeiska Unionen. Kardinal Reinhard Marx, som är ordförande för Tysklands biskopskonferens och EU:s biskopskommission (COMECE) sänder ut ett meddelande på uppdrag av de europeiska biskoparna inför det extra toppmötet mellan stats- och regeringscheferna på temat migration som ska hållas i morgon torsdag.

Han skriver: Det verkar som om fler än 1 000 migranter har dött i Medelhavet under de senaste 10 dagarna. EU kan inte förbli hjälplös inför denna mänskliga katastrof. I själva verket kan man beskylla EU för flyktingströmmen, för att de europeiska åtgärderna gynnar människohandlare eller snarare bristen på åtgärder för att bekämpa orsakerna till att folk flyr från sina hemländer.

Den tyska kardinalen sparar inte på kritiken mot EU och skriver vidare: Europas politik har ofta lett till flyktingars död utan att sedan ta konsekvenserna. Den senaste katastrofen tvingar  de europeiska länderna att vidta drastiska åtgärder för att bekämpa det som sker. Européernas värdegrund kommer nu att sättas på prov. Om EU vill leva upp till sina övertygelser måste det återställa Mare Nostrum och utöka sina Triton-insatser med att skydda EU:s gränser. Att rädda människoliv i Medelhavet kan inte bara vara en politisk angelägenhet. Det handlar om mänsklig plikt och moral.

Jag välkomnar att utrikesministrarna i EU har åtagit sig att stärka åtgärderna i Medelhavsområdet och att öka budgeten för EU:s engagemang i denna region. Det kommer dock att vara nödvändigt att deras ord följs av åtgärder vid toppmötet mellan stats- och regeringscheferna på torsdag. Europa måste arbeta hårt för att hitta konkreta förslag på en gemensam politik för asyl och migration. Alla nödvändiga åtgärder måste vidtas för att en tragedi som den på lördag aldrig händer igen! Stats- och regeringscheferna kan inte längre tillåtas sig att skjuta upp invandringsfrågan på obestämd tid. Våra böner är med offren för denna katastrof och deras familjer. Vi blundar inte i vår bön utan har ögonen öppna för dem som är i nöd.
All the contents on this site are copyrighted ©.