2015-04-20 08:12:00

Washington. Marsch för äktenskap mellan kvinna och man


Den 25 april kommer en marsch för äktenskapet att hållas i Washington i USA och den organiseras av föreningen National Organization for Marriage (NOM). NOM startades 2007 för att värna om äktenskapet mellan kvinna och man, som ses som samhällets kärna. Marschen får stöd av USA:s biskopskonferens och respektive ordföranden för biskopskomissionen för familjen och för äktenskapsvård msgr. Richard Malone och msgr. Salvatore Cordileone understryker i ett gemensamt meddelande vikten av marschen. Tre dagar efter den kommer en debatt att hållas i Högsta Domstolen om staternas konstitution vad gäller äktenskapet mellan kvinna och man. Den 28 april ska landets Högsta Domstol besluta om en ändring i grundlagen vad gäller en eventuell äktenskapslicens för homosexuella par. Kyrkan i USA vill med marschen stödja det traditionella äktenskapet. De understryker även vikten av att se till barnens bästa.

På sin hemsida www.usccb.org/pray presenterar biskopskonferensen böner till förmån för livet, äktenskapet och religionsfriheten.

Även kardinal Seán O'Malley, ordförande för biskopskomissionen för verksamheten till förmån för livet, stödjer initiativet. Han säger: Det är en stor välsignelse att vara förenade i bön med tusentals katoliker från hela landet. Bönen får oss att växa i tro och kärlek, till försvar för livet, äktenskapet och religionsfriheten. Var och en av oss kan hjälpa kyrkan och samhället att se till människans bästa.

 

 
All the contents on this site are copyrighted ©.