2015-04-20 09:43:00

Sydafrikas biskopar fördömer främlingsfientligt våld


De sydafrikanska biskopar fördömer den senaste vågen av främlingsfientligt våld i Durban. Minst fyra personer har dödats. Sydafrikas biskopskonferens (SACBC) uttrycker i ett budskap sin sorg för det främlingsfientliga våldet genom ärkebiskop av Pretoria och talesman för SACBC msgr. William Slattery. Även kardinal Wilfrid Napier fördömer det som har hänt.

Våldet bröt ut efter att den lokala pressen hade rapporterat några uttalanden av kungen av zuluerna enligt vilken utlänningar borde lämna Sydafrika. Orden ska ha misstolkats.

Våldet kommer av fattigdom. Av landets 50 miljoner invånare kommer 5 miljoner från Somalia, Etiopien, Zimbabwe och Malawi men även från Kina och Pakistan. Då landet har en hög arbetslöshet uppstår det spänningar mellan infödda och invandrare, varav många är kriminella.

Biskoparna skriver att de förstår befolkningens ilska mot invandrarna men påminner om att Sydafrika är ett fredligt land som har övervunnit apartheid med mycket begränsat våld och en överenskommelse nåddes på ett fredligt sätt.

I budskapet ber biskoparna invandrarna att inte begå brott och uppmanar alla att använda sociala medel på ett ansvarsfullt sätt. Avslutningsvis ber de landets regering att ingripa och att identifiera dem som hetsar till sammandrabbningar och att ta itu med de problem som skapar våldet.  
All the contents on this site are copyrighted ©.