2015-04-20 16:00:00

Pranciškus: kelia rūpestį antisemitinės tendencijos Europoje


Popiežius pasmerkė Europoje augančias antisemitines tendencijas. Kalbėdamas pirmadienį Vatikane jį aplankiusiems Europos rabinų konferencijos delegacijos nariams, popiežius Pranciškus patikino, kad šios tendencijos, taip pat neapykantos ir smurto veiksmai, kelią rūpestį. Kiekvienas krikščionis privalo visu griežtumu smerkti bet kokias antisemitizmo formas, liudijant solidarumą žydų tautai, pasakė Pranciškus, drauge prisimindamas didžiąją žydų tragediją Shoah ir ją liudijusio Aušvico koncentracijos lagerio išlaisvinimo 70 metines. Atmintis to kas įvyko Europos širdyje tebūna perspėjimu mums ir ateities kartoms, kalbėjo Šventasis Tėvas. Be to, smerktinos visur kur vyksta prieš krikščionis ir kitų religijų tikinčiuosius nukreiptos neapykantos ir smurto apraiškos.

Prisiminkime, kad mūsų gyvenimas yra Dievo dovana ir kad turime pasivesti Dievui, pasitikėti Juo ir visuomet į Jį kreiptis. Žydai ir krikščionys apdovanoti malone ir apvilkti atsakomybe palaikyti nūdienos žmonių ir visuomenės religingumą, liudyti Dievo ir žmogaus gyvybės šventumą. Dievas šventas ir šventa bei nepažeidžiama jo suteikta gyvybė, sakė popiežius Pranciškus, patikindamas kaip svarbu sekuliarizmo paženklintoje ir ateizmo grasinamoje Europoje priminti žmogaus gyvybės dvasinę ir religinę dimensiją.

Europos rabinų konferencijos pirmąjį apaštalo Petro įpėdinio aplankymą Romoje popiežius Pranciškus pavadino itin reikšmingu. Nuoširdžiai pasveikinęs delegacijos, kurią lydėjo Europos rabinų konferencijos pirmininkas rabinas Pinchas Goldschmidtas narius popiežius be kita ko pasidžiaugė katalikų Bažnyčios ir žydų bendruomenių jau vos ne penkis dešimtmečius pastoviai tęsiamu dialogu. Kaip tik šiemet, spalio 28 dieną, sukanka Vatikano II Susirinkimo deklaracijos „Nostra aetate“ penkiasdešimtosios metinės. Ši deklaracija, anot Šventojo Tėvo, tebėra atsparos punktas visoms bendroms pastangoms tęsti šį dialogą. Prisiminkime tai dėkodami Viešpačiui, kad galime džiaugtis padaryta pažanga ir už draugystę, kuri pastoviai auga, sakė Europos rabinų konferencijos delegacijos nariams popiežius Pranciškus.

Popiežius, be to, jį aplankiusiems Europos rabinų konferencijos delegacijos nariams pareiškė užuojautą dėl susitikimo išvakarėse Romoje mirusio buvusio vyriausiojo rabino Elijo Toaffo mirties, išreiškė savo artumą visai Romos žydų bendruomenei ir jos vyriausiajam rabinui Riccardo di Segni, kuris dėl pirmtako mirties negalėjo dalyvauti popiežiaus audiencijoje. Šventasis Tėvas rabiną Eliją Toaffą, kuriam balandžio 30 dieną būtų sukakę šimtas metų, prisiminė kaip taikos ir dialogo vyrą, kuris priėmė šv. popiežių Joną Paulių II per jo istorinį apsilankymą Romos sinagogoje.

Popiežius Pranciškus kreipdamasis į konferencijos delegaciją palinkėjo gerovės visoms Europos žydų bendruomenėms, užtikrino savo artumą ir maldą už jas ir paprašė nepamišti melstis ir už jį, atsisveikindamas ramybės palinkėjimu hebrajiškai: Šalom aleichem! („Ramybės jums!“)

*/*/*

Ilgametis Romos žydų dvasinis vadovas rabinas Elio Toaff, iškilus žydų ir italų istorijos veikėjas, savo moraliniu autoritetu ir giliu humaniškumu pelnė visų pripažinimą Italijoje, parašė popiežius Pranciškus užuojautos telegramoje Romos vyriausiajam Rabinui Riccardo di Segni, jautriais žodžiais patikindamas apie savo dalyvavimą velionio artimųjų ir visos Romos žydų bendruomenės gedule. Popiežius Pranciškus užuojautos laiške prisiminė velionio pastangas skatinti žydų ir katalikų broliškus santykius ir dialogą. Jo įsipareigojimas buvo dosnus, jo pastangos - nuoširdžios, parašė popiežius Pranciškus, drauge prisiminė Vyriausiojo Romos rabino Elijo Toaffo istorinį susitikimą su Šv. Jonu Pauliumi II Romos Sinagogoje 1986 metų balandžio 13 dieną.

Meldžiu Viešpatį, kupiną meilės ir ištikimybės, kad priimtų jį į savo Taikos Karalystę, parašė užuojautos laiške popiežius Pranciškus. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.