2015-04-20 15:03:00

Påven möter de europeiska rabbinernas konferens


Katolska-judiska relationer stod i fokus i Vatikanen på måndagen när påven Franciskus mötte en delegation från de europeiska rabbinernas konferens. Konferensen representerar över 700 rabbiner från synagogor över hela kontinenten och organisationen försvarar judarnas religiösa rättigheter i Europa.

I sina ord till rabbinerna, erinrade påven Franciskus om Roms förre överrabbin Elio Toaff, som dog på söndagen bara dagar innan hans 100-årsdag. Han talade om rabbinens historiska första möte med påven Johannes Paulus II år 1986 och påven Franciskus sa att vi minns honom som en fredens och dialogens man.

Påven påminde också om att vi i oktober firar 50-årsdagen av andra Vatikankonciliets dokument ”Nostra Aetate” som innebar en vändpunkt i relationerna mellan katoliker och judar. Dokumentet betonar ömsesidig respekt, samarbete och försoning. Denna milstolpe förblir referenspunkten för alla gemensamma ansträngningar, sa påven, och tillade att det idag är viktigare än någonsin att betona livets andliga och religiösa dimension i Europa, som i allt högre grad präglas av sekulariseringen och som hotas av ateismen. Judar och kristna bär tillsammans ansvaret att bevara en känsla av det heliga och påminna folk om att våra liv är en gåva från Gud, tillade påven.

Slutligen noterade påven att det idag existerar oroande antisemitiska tendenser i Europa och han sa att minnet av den stora tragedin, Shoah, mitt i Europas hjärta, kvarstår som en varning för nuvarande och kommande generationer.

Ordföranden för de europeiska rabbinernas konferens, Pinchas Goldschmidt, sa i sitt tal till påven att judarna i Europa i dag känner sig fångade mellan angrepp från radikaliserade muslimska invandrare och den sekulära motreaktionen från många europeiska politiska ledare.

Pinchas Goldschmidt, som är överrabbin i Moskva, tackade den Heliga Stolen och katolska kommuniteter över hela kontinenten för deras försvar av religionsfriheten. Han varnade också för konflikten i Ryssland och vad han beskrev som en "ny mur mellan öst och väst". Han uppmanade påven Franciskus att hjälpa till att bygga nya broar och föra väst tillbaka från krigets rand.
All the contents on this site are copyrighted ©.