2015-04-20 17:39:00

Pápež európskym rabínom: Európa potrebuje dôraz na duchovný rozmer


Vatikán 20. apríla – Svätý Otec dnes prijal 30-člennú delegáciu Konferencie európskych rabínov na čele s jej predsedom, vrchným moskovským rabínom Pinchasom Goldschmidtom. Po príhovore vedúceho delegácie pápež František vyjadril svoju sústrasť v súvislosti so včerajším úmrtím bývalého rímskeho vrchného rabína Elia Toaffa, ktorého nazval „človekom pokoja a dialógu“. Pripomenul, že zosnulý rabín Toaff v minulosti prijal historickú návštevu pápeža Jána Pavla II. v rímskej synagóge.

Podobne ako rabín Goldschmidt, aj Svätý Otec hovoril o význame tohtoročného 50. výročia Deklarácie II. vatikánskeho koncilu o postoji Cirkvi k nekresťanským náboženstvám  Nostra aetate, ktorá je míľnikom vzájomného dialógu medzi Katolíckou cirkvou a židovskými komunitami. V príhovore delegácii, v ktorej boli rabíni z Ruska, Francúzska, Belgicka, Veľkej Británie a Nemecka, pápež František položil dôraz na udržiavanie duchovného rozmeru v rámci Európy:

„Dnes je v Európe viac ako kedykoľvek predtým dôležité zdôrazňovať duchovný a náboženský rozmer ľudského života. V spoločnosti, ktorá je stále viac poznačovaná  sekularizmom a ohrozovaná ateizmom riskujeme, že sa bude žiť akoby Boh neexistoval. Človek je častokrát pokúšaný stavať sa na miesto Boha, považovať sa za kritérium všetkého, myslieť si, že môže všetko kontrolovať, cítiť sa oprávnený používať všetko to, čo ho obklopuje podľa svojej ľubovôle. Je naopak veľmi dôležité pamätať na to, že náš život je Božím darom a že sa musíme spoliehať na Boha, dôverovať mu, vždy sa na neho obracať. Židia i kresťania majú dar a zodpovednosť prispievať k tomu, aby sa  náboženský zmysel dnešných ľudí a našej spoločnosti udržiaval živým, svedčiac o svätosti Boha a aj ľudského života: Boh je svätý a svätý a nedotknuteľný je život, ktorý je ním darovaný.“

V úvodnej reči predseda Konferencie európskych rabínov Pinchas Goldschmidt vyzdvihol nadviazanie diplomatických vzťahov medzi Svätou stolicou a  Izraelským štátom. Hovoril aj o obavách židovských komunít v rámci Európy z opakujúcich sa prejavov antisemitizmu. Pápež František sa dotkol aj tejto témy, opäť pripomenúc spomínanú deklaráciu II. vatikánskeho koncilu:

„V Európe nás aktuálne znepokojujú antisemitské tendencie a niektoré nenávistné a násilné činy. Nijaký kresťan nemôže konať inak ako s rozhodnosťou odsúdiť každú formu antisemitizmu, prejavujúc židovskému ľudu svoju solidaritu (porov. Nostra aetate, 4). Nedávno sme si pripomenuli 70. výročie oslobodenia koncentračného tábora Osvienčim (Auschwitz), ktorý bol svedkom priebehu veľkej tragédie holokaustu (Shoah). Pamäť toho, čo sa stalo v srdci Európy, slúži ako varovanie súčasnej generácii, a aj tým budúcim. Rovnako musia byť všade odsúdené prejavy nenávisti a násilia voči kresťanom, ako aj voči veriacim iných náboženstiev.“

Pri poďakovaní za návštevu pápež František vyslovil blahoprianie členom Konferencie európskych rabínov ako aj ich komunitám s uistením o jeho modlitbe, pričom ich poprosil aj o ich modlitbu za neho. Rozlúčil sa s nimi židovským pozdravom: „Šalom alechem!“ -zk-   
All the contents on this site are copyrighted ©.