2015-04-20 14:30:00

Liecināt par Augšāmcēlušos Jēzu Kristu!


Apcerē pirms lūgšanas „Regina Coeli” pāvests norādīja uz nepieciešamību liecināt par Augšāmcēlušos Kristu, kas ir dzīvs un klātesošs mūsu vidū. Francisks skaidroja Lieldienu laika trešajai svētdienai paredzētos Svēto Rakstu lasījumus, kuros divas reizes tiek runāts par lieciniekiem. Pirmkārt, pats Pēteris stādās priekšā kā Kristus nāves un augšāmcelšanās liecinieks. Otrkārt, Jēzus, parādījies mācekļiem un apskaidrojis prātu, lai viņi saprastu Rakstus, mudina būt par lieciniekiem.

Uzrunājot Svētā Pētera laukumā sapulcējušos ticīgos, pāvests uzsvēra, ka Kristus parādījās saviem mācekļiem, lai vēsts par Viņa augšāmcelšanos sasniegtu visus cilvēkus. Baznīcas uzdevums ir turpināt šo misiju. Katrs kristītais ir aicināts liecināt ar vārdiem un dzīves piemēru par Augšāmcēlušos Jēzu. Arī mēs esam aicināti liecināt, ka Jēzus ir dzīvs, sacīja pāvests. Viņš jautāja, ko nozīmē būt lieciniekam? Liecinieks ir tas, kurš redzēja, atceras un atstāsta. Redzēt, atcerēties un atstāstīt – šie trīs darbības vārdi izsaka liecinieka uzdevumu, norādīja Svētais tēvs.

Liecinieks redzēja un ļāva sevi ieraut notikuma virpulī. Tāpēc arī atceras. Runa nav tikai par faktu precīzu atstāstījumu, bet gan par to, ka šie fakti mūs uzrunāja un mēs sapratām notikuma dziļāko jēgu, skaidroja pāvests.

"Kristīgā liecība nav teorija, ideoloģija, baušļu un normu kopsavilkums, vai kaut kāda moralizēšanas sistēma - sacīja Francisks. - Tā ir pestīšanas vēsts, konkrēts notikums, vēl vairāk, tā ir Persona: Augšāmcēlies Kristus, kurš ir klātesošs mūsu vidū. Viņš ir cilvēka vienīgais Pestītājs. Par Viņu var liecināt tikai tas, kurš pats personiski ir saticis Viņu lūgšanā, Baznīcā, ceļā, sakramentos. Katrs kristietis, Dieva Vārda un Euharistijas stiprināts, var kļūt par dzīvā Jēzus lieciniekiem. Un viņa liecība būs arvien ticamāka, ja tā saskanēs ar viņa dzīves stilu: evaņģēlisku, priecīgu, drosmīgu, atvērtu, mierīgu un žēlsirdīgu."

Pēc mariāniskās lūgšanas „Debesu Karaliene” pāvests pauda skumjas par kartējo kuģa katastrofu. Šoreiz tā notika aptuveni 60 jūdzes no Lībijas krastiem. Francisks aicināja ticīgos lūgties par katastrofas upuriem. Viņš pieprasīja starptautiskajai sabiedrībai darīt visu, lai nekad vairs neatkārtotos šāda veida katastrofa. Glābšanas darbi turpinās. Ūdens ir samērā silts, ap 17 grādiem pēc Celsija, kas palielina iespēju izdzīvot. Viens no izdzīvojošajiem pastāstīja, ka 20 metrus garajā zvejnieku laivā bijuši vismaz 900 imigranti. Līdz šim izdevies izglāt tikai 28 cilvēkus. Šī gada pirmajos četros mēnešos pa jūras ceļu Itālijā ir ieradušies 26,5 tūkstoši imigrantu. Apenīnu pussalas valdība svētdien aicināja rīkot Eiropas Savienības līderu ārkārtas samitu par nelegālās imigrācijas problēmu.

Itālijas Bīskapu konference, Katoļu asociācija, Svētā Egīdija kopiena un daudzas citas organizācijas izsaka līdzjūtību saistībā ar Vidusjūrā notikušo migrantu kuģa katastrofu.

Francisks atgādināja, ka svētdien, 19. aprīlī, Turīnas katedrālē notika Kristus Līķauta atklāšanas ceremonija. Pāvests piebilda, ka 21. jūnijā viņš ieradīsies Pjemontas apgabala galvaspilsētā, lai pagodinātu Kristus Ciešanu mēmo liecinieci. Uzrunu Svētais tēvs noslēdza ar vēlējumu, lai katrs kristietis atklātu Jēzū Kristū žēlsirdībā bagātā Dieva vaigu un ieraudzīto to savu cietošo brāļu sejās, un, kā ierasti, aicināja lūgties par viņu.

S. Krivteža / VR
All the contents on this site are copyrighted ©.