2015-04-20 13:55:00

"Kristna vittnar om en person, inte om en ideologi" Påvens Regina Coeli


Påven Franciskus möttes av ett hav troende på söndagen vid 12-slaget på Petersplatsen. Under sin Regina Coeli denna morgon talade han om att vara vittnen, då ordet vittne var ett återkommande ord i dagens läsningar.

”Vem är vittnet?”, frågade påven och fortsatte: Vittne är den som har sett, som minns och som berättar. Se, minnas och berätta är de tre verb som beskriver vittnets identitet och mission. Vittne är den som har sett, men som har sett utan att vara likgiltig, som har låtit sig påverkas av händelsen. Det är därför som han kommer ihåg, han minns - inte bara för att han exakt kan rekonstruera händelserna, utan även för att han förstår händelsernas djupa innebörd. Då berättar vittnet, men med den inlevelse som bara den som har låtit sig påverkas har, vars liv har förändrats sen den dagen.”

"Den kristna vittnesbörden är inte en teori, inte en ideologi eller ett komplicerat system av föreskrifter och förbud, den är inte heller moralism. Det rör sig om ett budskap om frälsning, om något konkret. Det rör sig om en person: Kristus är uppstånden, han lever och är allas Frälsare. De som har en personlig erfarenhet av honom, i bön och i hans kyrka, kan vittna om honom. Vandringen börjar i dopet, den får sin näring i eukaristin, den bekräftas i konfirmationen och behöver botgöringens kontinuerliga omvändelse. Med denna resa, ledd av Guds Ord, kan varje kristen vittna om den uppståndne Jesus. Ju mer evangelisk den Kristnes livsstil är, desto mer trovärdig är vittnesbörden: en glad, modig, mild, fredlig, barmhärtig livsstil. Om de kristna faller för bekvämligheter, fåfänga, själviskhet, om de är döva och blinda inför omvärldens undran om ”uppståndelsen”, hur ska de då kunna vittna om den levande Jesus, hur kan de då förmedla Jesu befriande kraft och oändliga ömhet?"

"Påven avslutade med att be Guds Moder Maria hjälpa oss att vara den Uppståndne Herrens trogna vittnen, och låta människorna vi möter ta del av påskens gåvor, glädje och frid."
All the contents on this site are copyrighted ©.