2015-04-20 08:56:00

Kristna kastades över bord under resa mellan Libyen och Italien


Kyrkan är chockad över mordet på 12 kristna migranter. I fredags kastades de överbord under resan från Libyen till Italien. Msgr. Nunzio Galantino, generalsekreterare för Italiens biksopskonferens CEI talade om en ökande grymhet där man ställer religioner mot varandra för att uppnå sina syften.

Han sa att man ser att det synsätt som islamisterna vill sprida har fått fäste. Msgr. Galantino uttryckte på fredagen besvikelse över Europas lamhet och sa att detta är ett tecken på att man inte ser på denna situation på allvar. Man måste tänka om och ta itu med problemet på ett nytt sätt. Här handlar det om att öppna famnen eller att kriga. Men det är inte möjligt att det inte finns en lösning, med alla dessa länder, med all sin respektive kunskap och organisationsförmåga. Jag upplever detta som ett slags elegant sätt att inte bry sig om det som händer och lämna Italien att ensamma lösa problemet. Jag väntar på den dag då USA och Europa bara säger ett ord som visar på självkritik över att inte har löst det som sker sedan år tillbaka. Man ser att det bara ligger ekonomiska intressen bakom det hela. 
All the contents on this site are copyrighted ©.