2015-04-20 15:30:00

"Katekes för det gudsvigda livet" Bok från Veritas Förlag


I år uppmärksammar den katolska kyrkan särskilt det gudsvigda livet. Tanken är att reflektera över dess värdefulla roll och identitet i kyrkan och i världen. Man vill även fördjupa sig i de behov som finns i det katolska ordenslivet, för att bäst kunna bemöta vår samtid.

Nyligen mötte påven Franciskus ordensfolk som var i Rom för att delta vid ett utbildningsmöte, ordnat av Kongregationen för ordenslivet och det apostoliska livet. Han sa att han var ”övertygad om att det inte finns en kallelsekris, där de gudsvigda har förmågan att vittna om skönheten i det gudsvigda livet. Vittnesbörd ger frukt. Ni är kallade att vittna om hur vackert det gudsvigda livet är, en av kyrkans största skatter.”

Påven Franciskus sa att ”det inte är sant att dagens ungdomar inte är generösa. De behöver bara uppleva att det är vackrare att ge än att få, att det finns en stor frihet i lydnad, att ett kyskt och rent hjärta ger stor frukt, och att man är mycket rik när man inte äger någonting alls.”

I samband med detta år har Veritas förlag gett ut en ”Katekes för det gudsvigda livet” som förklarar vad det är att viga sitt liv enbart till att tjäna Gud. På sina 100 sidor använder sig boken av katekesens traditionella sätt att ställa en fråga och svara på den. Boken sammanfattar inte bara den katolska kyrkans lära om det gudsavigda livet, utan den svarar även på den nyfikna läsarens undran över detta för samtiden radikala och ovanliga livsval. Eller snarare livskall.

Man får svåra ord förklarade för sig, samtidigt som boken med sina enkla beskrivningar inte bara informerar utan även erbjuder tankar både till den som vill veta mer om vad det innebär att vara en nunna, en präst, en munk eller broder, och till den troende, som vill fördjupa sitt kristna liv. 
All the contents on this site are copyrighted ©.