2015-04-20 14:37:00

Kardinal Francis George, "en fredens man”, har avlidit


Kardinal Francis George, den pensionerade ärkebiskopen av Chicago, har avlidit efter en nästan 10 år kamp mot cancer, 78 år gammal.

Hans efterträdare i Chicago, ärkebiskop Blase Cupich, beskrev kardinal George som "en fredens man” som hade ”uthållighet och mod" - i ett uttalande som han läste upp under en presskonferens för att tillkännage dödsfallet utanför Holy Name Cathedral.

Ärkebiskop Cupich sa vidare att kardinal George övervann många hinder för att bli präst, och "lät inte sina fysiska begränsningar inskränka hans iver att föra löftet om Kristi kärlek dit det behövdes mest". Som barn led han av polio och det gjorde att han haltade under hela sitt liv.

Efter kardinalens bortgång, har kardinalkollegiet 223 medlemmar, varav 121 är under 80 år och därmed berättigade att rösta i ett påveval under en konklav. Påven Franciskus har sänt sina kondoleanser till ärkebiskop Cupich:

"Jag erbjuder mina djupaste kondoleanser till er och till alla präster, ordens folk och troende i ärkestiftet", skrev han. "Med tacksamhet till kardinal Georges vittnesbörd om det gudsvigda livet som en ”Oblate of Mary Immaculate”, hans tjänstgöring i kyrkans utbildningsapostolat och hans år som biskop för kyrkan i Yakima, Portland och Chicago, anförtror jag, tillsammans med er, denna kloka och milda herdens själ till Guds barmhärtiga kärlek, vår himmelske Fader."

Han tillade: "Till alla som sörjer den avlidne kardinalen i trofast hopp om uppståndelsen, förlänar jag hjärtligt min apostoliska välsignelse som ett löfte om tröst och frid i Herren".
All the contents on this site are copyrighted ©.