2015-04-20 12:55:00

Bolivias biskopar: Krisen kan få återverkningar på de fattiga


Ordföranden för biskopskonferensen i Bolivia (CEB), msgr. Oscar Aparicio, ärkebiskop av Cochabamba, varnar för effekterna av den omfattande ekonomiska krisen i landet. Han uttrycker sin oro för korruption och bristfälligt rättsväsende som han säger är starkt politiserad. När han öppnade biskoparnas årsmöte i Bolivia den 15 april uttryckte han sin oro för de möjliga konsekvenserna av den ekonomiska nedgången och att krisen faller på de svagaste.

Msgr. Aparicio bad biskoparna att inte låta politikerna motivera korruption utan att bidra till att den utrotas. Både i Latinamerika och i Bolivia ökar den kraftigt.  

Flera fall av korruption har uppdagats i landet under den senaste tiden. En av de mest slående är fallet med en stöld av offentliga medel i en lantbruksfond. Det ser ut som ledare bland lantbrukare har samröre med president Evo Morales och tidigare kandidat till guvernörskapet i La Paz, Felipa Huanca, som förlorade valet i mars förmodligen just på grund av dessa påståenden. Biskoparnas årsmöte avslutades i helgen med en mässa i katedralen. Huvudteman för mötet var påvens väntade besök och kyrkans situation i landet.

 
All the contents on this site are copyrighted ©.