2015-04-18 15:39:00

Vatikānā norisinās sanāksme pret cilvēku paverdzināšanu


Sestdien, 18. aprīlī, pāvests tikās ar Pontifikālās Sociālo zinātņu akadēmijas locekļiem, kuri piedalās sanāksmē par cilvēku paverdzināšanas jaunajām formām un lemj kā šo fenomenu novērst. Šodien cilvēku tirdzniecībai un nežēlīgai ekspluatācijai klāt ir nākusi viņu izmantošana orgānu tirdzniecības nolūkos un pārvēršana par narkotiku upuriem. Pāvests atgādināja, ka vēstures brīdī, kurā cilvēku paverdzināšana bija ļoti izplatīta un sociāli pieņemta diemžēl pat kristiešu vidū, svētais Pēteris Klaverijs izvēlējās būt par „vergu vergu”. Viņa piemēram sekoja arī daudzi citi. Verdzības kā sociālās struktūras vēsturiskā atcelšana ir tiešas sekas brīvības vēstij, ko pasaulē ar savu žēlastības, patiesības un mīlestības pārpilnību ienesa Kristus. Pateicoties Svētajam Garam, šī, Kalna svētībās izpaustā vēsts, vēstures gaitā aizvien vairāk iespiedās visu labas gribas cilvēku apziņā, kurus, neraugoties uz piederību dažādām reliģiskajām pārliecībām, vieno vēlēšanās uzlabot cilvēcisko stāvokli.

Francisks ar rūgtumu konstatēja, ka globālajā ekonomiskajā sistēmā, kur dominē peļņa, ir attīstījušās jaunas verdzības formas, kas zināmā veidā ir vēl ļaunākas un necilvēciskākas par tām, kas pastāvēja pagātnē. „Šodien vēl vairāk, sekojot Kunga pestīšanas vēstij, esam aicināti tās atklāt un apkarot,” mudināja pāvests. Jo īpaši viņš aicināja darīt visu iespējamo, lai sabiedrībai liktu apzināties šo jauno ļaunumu, kas globalizētajā pasaulē var palikt apslēpts, jo ir pārāk skandalozs un „politiski nekorekts”.

Pāvests teica, ka nevienam nepatīk atzīt, ka savā pilsētā, rajonā, vai nācijā pastāv jaunās verdzības formas, lai arī labi zinām, ka šī sāpīgā brūce ir skārusi visas pasaules valstis. Taču visai sabiedrībai ir jāpieaug šai apziņā un jāliek tai atspoguļoties nacionālajā un starptautiskajā likumdošanā, lai noziedzniekus vestu tiesas priekšā un viņu netaisnīgo peļņu izmantotu upuru rehabilitācijai. Pāvests aicināja meklēt arī atbilstošākus mērus, ar kuriem sodīt tos, kuri ir līdzvainīgi šī necilvēciskā tirgus attīstībā. Bez tam, Svētais tēvs mudināja uzlabot veidus, kādos paverdzinātie tiek atbrīvoti no paverdzinātāju rokām, tāpat arī upuru iekļaušanu sabiedrībā, ieskaitot patvēruma tiesību atjaunošanu atbilstoši laika prasībām.

I. Šteinerte/VR
All the contents on this site are copyrighted ©.