2015-04-18 14:42:00

Pranciškus paragino įsipareigoti Jėzus „gerumo revoliucijai“


Popiežius Pranciškus šeštadienio rytą audiencijoje priėmė Tarnystės jaunoms moterims tarptautinės katalikų organizacijos (ACISJF) narius, iš viso apie šešiasdešimt žmonių. Organizacija, įsteigta Šveicarijoje 1897 metais, sulaukusi popiežiaus Leono XIII pritarimo, sparčiai paplito po visą Europą ir Šiaurės Ameriką. Nebegalėjusi veikti sovietinio bloko šalyse, iki aštuntojo dešimtmečio pabaigos plėtėsi Lotynų Amerikoje, vos ne į visus kraštus pasiųsdama globos ir pagalbos į sunkumus papuolančioms jaunoms moterims, jų socialinio integravimosi žinią.

Popiežius Pranciškus padėkojo organizacijos nariams už dosnią tarnystę jaunoms moteris, patiriančioms socialinį skurdą ir kitokius sunkumus, patikindamas, kad augantis jų skaičius įpareigoja ieškoti naujų būdų kaip suteikti joms reikalingą materialinę ir dvasinę paramą.

Iš tiesų, tikra laimė tarnauti kitiems taip, kaip Jėzus. Jūsų globojamoms jaunoms moterims visų pirma reikia liudyti atidą ir įsiklausymą. Žinoma, labai žmogiškas ir labai dieviškas „pavargusios ausies“ apaštalavimas yra varginantis, bet labai naudingas! Joms to labai reikia, patikino popiežius ir tęsė: reikia ugdyti pasitikėjimą, rasti sąlyčio punktų ir pagal evangelines vertybes augti žmogiškai ir dvasiškai . Šių moterų atžvilgiu galite tapti patikimais liudytojais, kad patirtų mylinčio Dievo džiaugsmą. Antra vertus, kviečiu, kad leistumėtės būti šių jaunų moterų pamokomi. Nepaisant visokių sunkumų, jos dažnai liudija pagrindines brolystės ir solidarumo dorybes, primena mūsų žmogišką trapumą ir priklausomumą Dievui ir kitiems.

Gailestingas Tėvo žvilgsnis tepaliečia mus ir tepaskatina priimti mūsų neturtą, kad gebėtume žengti pirmyn su pasitikėjimu ir kartu įsipareigoti „gerumo revoliucijai“, kuriai Jėzus atvėrė mums kelią per savo Įsikūnijimą. Tai jums iššūkis: vykdyti „gerumo revoliuciją“. Gražu būti Jėzaus misionieriais, kad paguostume, apšviestume, užtartume, išklausytume, išlaisvintume, palydėtume. Brangūs draugai, pasakė popiežius, linkiu brandinti savyje priklausymo Bažnyčiai, kuri yra didžiulė šeima, jausmus, skelbkite Evangelijos džiaugsmą atsižvelgdami į jaunų moterų, kurioms siekiate tarnauti, kultūrinius skirtumus, religines tradicijas, taip į pat į jų turtus, reikalaujančius, kad į juos būtų pagarbiai įsiklausoma. Teauga jūsų brolystė, kad gebėtumėte sėkmingai ir su entuziazmu įgyvendinti savo tarnystės mažiesiems, kuriuos Jėzus ypač myli, misiją. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.